У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Автоматичне включення резервного електроживлення (АВР)

Автоматичне включення резервного електроживлення (АВР)

Забезпечення надійності і безперебійності електропостачання має першорядне значення. І, природно, одним з основних засобів рішення цієї задачі є автоматизація включення резервного електроживлення (АВР). Схеми АВР широко застосовуються в енергосистемах і розподільних електромережах усіх напруг.

Нижче даються описи трьох варіантів виконання АВР у простих електромережах напругою до 1000 В, з який найбільше часто приходиться мати справу електромонтерам.

Схема АВР у двопровідних мережах напругою до 220 В (мал.1) розрахована на наявність двох ліній, одна з яких є робочою, інша — резервною, і застосовується як в однофазних мережах перемінного струму, так і в двопровідних мережах постійного струму.

Практичне застосування системи двох ліній з АВР поширюється на відповідальні електромережі з невеликою підключеною потужністю струмоприймачів, як, наприклад, аварійне освітлення, ланцюги керування і сигналізації й ін. У випадках живлення винятково ламп накалювання при рівності напруг робочої і резервної ліній схема може бути використана спільно для перемінного і постійного струмів, наприклад з живленням робочої лінії від джерела перемінного, а резервного — від джерела постійного струму.

Найпростіша схема АВР здійснюється за допомогою реле контролю наявності напруги РКН, контакти якого безпосередньо включені в лінії робочого і резервного живлення. У двопровідних мережах перемінного струму 220 В у якості реле РКН може бути застосовано реле типу ЭП-41/33Б. Контакти цього реле розраховані на робочий струм до 20 А, що при 220 В відповідає потужності 4,4 кВт, достатньої для більшості невеликих однофазних установок перемінного струму. При постійному струмі необхідно вибрати відповідне реле іншого типу, маючи при цьому на увазі, що розмикати ланцюг при постійному струмі значно трудніше, ніж при перемінному. Отже, навіть при порівняно невеликих струмах прийдеться застосувати не реле, а контактор з дугогасильними камерами.

Дія схеми показана на мал.1. Реле РКН одержує живлення від робочої лінії і має замикаючі контакти в тій же лінії, що і розмикаючі лінії резервного живлення. Тому при наявності живлення на робочій лінії реле РКН використовується і живлення навантаження здійснюється від неї; резервна лінія (незалежно від того, є на ній напруга чи ні) від навантаження від’єднана. При відсутності напруги в робочій лінії відбувається переключення контактів реле РКН, тобто розмикаються контакти в ланцюзі живлення від робочої лінії і замикаються в ланцюзі живлення резервної.

Рис 1. Схема АВР у двопровідних мережах.

При відновленні напруги на робочій лінії відбувається зворотне переключення.

Схема АВР у трифазних мережах перемінного струму до 380/220В без контролю обриву фаз (мал. 2). Як і в попередньому випадку, схема розрахована на наявність двох ліній, з яких одна є робоча, інша — резервна.

Взагалі говорячи, схеми АВР у трифазних мережах перемінного струму з електросиловою або змішаною електросиловою й освітлювальним навантаженнями вимагають контролю обриву фаз. Це пояснюється тим, що трифазні електродвигуни не можуть працювати під навантаженням на двох фазах: вони зупиняться, і їхньої обмотки можуть згоріти (запобіжники в цьому випадку вчасно не перегорають). Однак у деяких, але досить розповсюджених випадках необхідність контролю відпадає. Це має місце при захисті ліній автоматичними вимикачами, що відключають усі три фази одночасно при будь-якому ушкодженні в електромережі, що захищається, без запобіжників, і виконанні ліній живлення трьохжильними або чотирьохжильними кабелями, у яких обрив однієї фази малоймовірний. Відсутність контролю обриву фаз дозволяє істотно спростити схему АВР.

На противагу описаній вище схемі для двопровідних мереж, де переключення в ланцюгах робочої і резервної ліній здійснювалися безпосередньо контактами реле, у схемі АВР для мереж трифазного перемінного струму як виконавчі органи використовуються магнітні чи пускачі трьохполюсні контактори. Це дозволяє істотно розширити область застосування схеми, тому що номінальні робочі струми для магнітних пускачів серії П лежать в межах від 15 до 135 А, а трьохполюсних контакторів (типів КТЭ і КТВ) — від 75 до 600 А.

Режими роботи схеми. У розглянутій схемі кожне з чотирьох можливих положень перемикача режимів ПП (пакетний перемикач) визначає один з чотирьох режимів роботи схеми.

Положення АВР-1: лінія №1 є робочою, лінія №2 — резервною з автоматичним включенням резерву.

Положення АВР-2: лінія №2 робоча, лінія №1 резервна з автоматичним включенням резерву.

Положення Місць, (місцеве керування): переключення ліній відбувається пакетними вимикачами 1В и 2В.

Положення 0 (нуль): обидві лінії відключені від ланцюга керування контакторами 1К и 2К та позбавлені живлення.

Перш ніж перейти до докладного розгляду схеми, необхідно звернути увагу на те, що в ланцюзі керування обома лініями введені контакти того самого перемикача ПП. Тому його контакти, що відповідають тому чи іншому положенню, у ланцюгах котушок 1К и 2К обох контакторів замкнуті одночасно. Так, наприклад, при замиканні контакту перемикача 1—7 Лінії №1 одночасно виявляється замкнутим контакт 11—13 Лінії №2, на що вказують чорні кружки на пунктирних лініях АВР-1.

Рис. 2. Схема АВР у трифазних мережах перемінного струму напругою до 380/220В без контролю обриву фаз.

Але контакти 1—3 і відповідно 11—17, а також контакти 1—5 і 11—15 розімкнуті. Контакти 1—3 і 11—17 замкнуться в положенні ЛВР-2, при цьому контакти 1—7, 11—13, 1—5 і 11—15 будуть розімкнуті. Контакти 1—5 і 11—15 замкнуті в положенні Місць і, нарешті, у положенні 0 усі контакти розімкнуті, на що указує відсутність чорних кружків на пунктирній лінії 0.

Автоматична робота схеми. У положенні АВР-1, котушка контактора 1К живильного Лінії №1 одержує харчування по ланцюзі 1-7-0. При цьому головні контакти 1К замкнуті і навантаження живить Лінія №1, тим часом котушка контактора 2К Лінії №2 (ланцюг якої розімкнута блоком-контактом 1К) позбавлена живлення. Отже, Лінія №2 від’єдна від шин і є резервною.

Припустимо тепер, що Лінія №1 залишилася без напруги. У цьому випадку контактор 1К відпустить, його головні контакти від’єднають Лінію №1 від шин, а блок-контакт замкне ланцюг котушки 2К (11—13— 17—0). Якщо на Лінії №2 є напруга, то контактор 2К включиться і живлення шин відновиться. Іншими словами, відбудеться АВР, тобто автоматичне включення резерву.

При поновленні живлення по Лінії №1 створюються зворотні переключення, тобто автоматично включиться контактор 1К, а потім відключиться контактор 2К, тому що при включенні контактора 1К його блок-контакт 13—17 розмикає ланцюг котушки 2К.

Таким чином, розглянута схема відноситься до категорії схем із самовозвратом.

Необхідно підкреслити, що таке самовозвратом не завжди допустима, особливо в складних мережах високої напруги. У цих випадках схема повертається у вихідне положення після ряду попередніх операцій, здійснюваних вручну або за допомогою телемеханіки.

Якщо перемикач ПП займає положення АВР-2, то робочою є Лінія №2, а резервна — Лінія №1. Котушка контактора 2К включена по ланцюзі 11—17—0, тим часом як котушка контактора К1 відключена блоком-контактом 2К 3—7. При зникненні напруги на Лінії №2 автоматично включається Лінія №1 аналогічно описаному вище.

Робота схеми на місцевому (ремонтному, “ручному”) керуванні. У положенні перемикача Місць ланцюги АВР розімкнуті. Контактор 1К керується вимикачем 1В по ланцюгу 1—5—7—0, контактор 2К. — вимикачем 2В по ланцюзі 11—15—17—0. Цей режим передбачений для випробування і перевірок дії всього пристрою після чи ремонту налагодження, а також на випадок несправності в ланцюгах автоматичного керування.

Нарешті, положення перемикача 0 відповідає повному відключенню як головних ланцюгів, так і ланцюгів керування, що необхідно при ремонтних роботах.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com