У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз помилок у дисертаційних роботах

Аналіз помилок у дисертаційних роботах

Вимоги до дисертаційних робіт чітко окреслені нормативними матеріалами ВАК

Кожен дисертант повинен провести перевірку своєї роботи на відповідність цим вимогам . За звичай перевірку проводять за наступними етапами:

1.Перевірка назви дисертації, яка обов'язково повинна відповідати за змістом одному з напрямків досліджень, вказаних у паспорті спеціальності;

2. Перевірка досягнення мети дослідження, результати яких мають бути конструктивними, тобто спрямованими на вироблення суспільне корисного продукту з кращими, порівнюючи з аналогами, показниками якості або процесу їх досягнення; досягнення мети повинно бути визначено у висновках.

3. Перевірка наукового результату, його суті, новизни та достовірності , його практичної значущості та джерела в якому опублікований результат і обґрунтування пріоритету. Практична значущість має бути підтверджена формою і масштабами впровадження наукового результату.

4. Перевірка відповідності публікацій і апробацій вимогам ВАК, при цьому необхідно визначити чи всі результати, винесені на захист, опубліковані або захищені авторськими свідоцтвами, чи підтверджується роком видання пріоритет наукового положення.

5. Перевірка правильності оформлення актів впровадження, при цьому необхідно звернути увагу на тотожність суті впроваджених результатів та результатів дисертаційних досліджень.

6. Перевірка коректності посилань має за мету визначити чи всюди стоять посилання на першоджерела, чи можна відокремити особисті результати здобувача від запозичених, чи відповідає особистий внесок дисертанта в опублікованих працях, написаних у співавторстві, результатам, винесеним на захист.

Рекомендують перевірку виконувати по наступній схемі

Задачі

 

Розділ

 

Новизна

 

Висновки

 

Опубліковані

праці

 

Тобто, по кожній поставленій задачі визначають чи є в ній новизна, чи зроблені по ній висновки , чи знайшла вона відображення в опублікованих працях.

Та, не дивлячись на існуючі чіткі вимоги до дисертаційних робіт, в деяких із них трапляються прикрі помилки що являється причиною відмовлення у видачі дипломів.

Нижче приведена таблиця, в якій показані причини відмовлень у видачі дипломів, де:

д.т.н – доктор технічних наук;

д.х.н – доктор хімічних наук;

д.ф.н – доктор філософських наук;

д.с/г. н – доктор сільськогосподарських наук;

к.т.н – кандидат технічних наук;

к.е.н – кандидат економічних наук;

к.п.н – кандидат педагогічних наук;

к.м.н – кандидат медицинських наук;

к.ф.н – кандидат філософських наук;

к.ф/м.н – кандидат фізико-математичних наук;

к.с/г. н – кандидат сільськогосподарських наук.

Аналіз відмовлень у видачі дипломів

( із Бюлетеня ВАК України 2003 р №№ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12 )

Причина відмовлення

дтн

дхн

дфн

дсг

н

ктн

кен

кпн

кмн

кфн

кфмн

ксгн

Зміст дис. не відповідає

паспорту спеціальності  

2

     

3

1

       

1

Відсутня наукова новизна  

3

1

2

1

1

4

1

1

   

4

Відсутні теоретичні положення  

1

1

1

 

1

     

1

1

1

Тема дослідження не відповідає

змісту дисертації  

   

2

   

4

         

Незадовільне ознайомлення з

науковими публік інших авт

.

1

 

1

     

1

     

2

Привласнення наукових здобутків інших дослідників  

   

1

   

1

2

 

1

 

2

Тема не розкрита в публікаціях

автора

 

1

2

 

1

 

1

2

1

1

3

Помилки, недбале оформлення

дисертації

     

1

 

1

2

     

4

Відсутні практичні результати  

1

2

   

2

2

1

1

   

4

Незадовільні відповіді на засіданні експертної ради  

   

1

1

 

7

1

     

2

Використані дані кандидатських дисертацій

1

2

 

1

             

Зауваження до автореферату  

1

       

1

         

Обмаль відгуків на дисертацію

 

1

         

1

     
 

10

8

10

4

8

21

9

5

3

2

23

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com Выбирайте наши проекты под строительство деревянных домов и вносите свои коррективы!