У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аргументація доцільності вивчення композиційних основ на факультеті дизайну

Аргументація доцільності вивчення композиційних основ на факультеті дизайну

Стаття розкриває важливість введення композиційного аспекту на практичних заняттях з рисунка та живопису для одержання якіснішого результату з основних дисциплін та при виконанні дипломного проекту. Стаття спирається на результати апробації експериментальних методик на практичних заняттях з рисунка та живопису у деяких групах.

У дизайнерській діяльності уміння застосовувати закони композиції у творчих проектах дуже важливе. Незалежно від того, яку із сфер дизайну студент вивчає (модельєр, графік, фотовідеодизайн і т.д.), він повинен не тільки знати закони композиції, але і вміти застосовувати їх на практиці. Не можна створювати предмети дизайну спираючись тільки на конструктивні, колірні закони.

Композиція виробів культурно-побутового призначення повинна задовольняти умови внутрішнього і зовнішнього ринку, естетичні смаки суспільства, відображати його зростаючу культуру і запити.

Для дизайнерів необхідне системне вивчення основ теорії композиції.

При роботі над будь-яким дизайнерським проектом необхідна мобілізація всіх знань, отриманих у період навчання. Одним з них є використання композиції у всіх її аспектах, тому що без цих навичок не можна стати професійним дизайнером. Саме слово «дизайн» у перекладі з англійської мови означає: креслення, проект, ескіз, рисунок, задум. Це сфера мистецтва, що займається конструюванням світу предметів. Розробка власних ідей та реалізація їх у дизайнерському задумі вимагає кваліфікованого підходу, якому навчають викладачі спеціалізованих кафедр. «З давніх-давен існує поняття гармонії. Для стародавніх греків гармонія як стан ідеального співзвуччя, породжуваного частинами одного цілого, була поняттям організуючим. Латинське слово «композиція» – складання, з’єднання частин, систематизування – з самого початку мало більш широкий зміст. Воно висловлювало уявлення про різні боки та частини, з яких створюється єдине ціле»[1].

Доцільно при навчанні рисунка та живопису викладачам активізувати почуття композиції і включати невеликі за часом тренувальні вправи, які допоможуть розвитку розуміння аспектів творчої діяльності. Це треба робити на початку кожного заняття з рисунка та живопису. Такі вправи повинні допомагати студентам не тільки розвивати композиційні аспекти рисунка та живопису, а також розвитку специфічних композиційних елементів, необхідних на заняттях зі спеціальних дисциплін. Це вкрай важливо, тому що допомагає студентам у шліфуванні своєї майстерності. Професійний дизайнер повинен постійно аналізувати те, що він робить і яким чином досягається кращий результат. Такий аналіз можливий тільки в тому випадку, якщо дизайнер спирається на глибокі знання, отримані під час навчання, що у свою чергу досягається синхронізацією процесу навчання й узгодженістю програм навчання між кафедрами факультету.

Об'єкти і методи дослідження

Для того щоб виховати кваліфікованого дизайнера, необхідна копітка синхронізована робота викладачів усіх кафедр факультету дизайну. Розвиток у студентів творчої самосвідомості, виховання культури і смаку веде до виховання професійних і талановитих дизайнерів.

Чимале значення в рішенні цього завдання має розвиток почуття композиції. З цією метою автором запропоновані практичні вправи по композиції, що наведені в методичному посібнику «Схема сприйняття основ композиції для самостійної роботи». У цьому посібнику також запропоновані практичні завдання, які можуть використовуватися викладачами на заняттях з рисунка та живопису, студентами для самостійної роботи. Ці завдання повинні допомогти краще засвоїти матеріал і розвинути почуття композиції, бажано з урахуванням історичного аспекту.

«Кожна історична епоха характеризується своїми улюбленими прийомами композиції і її основними принципами. Для класицизму, наприклад, типові урівноваженість, симетрія, регулярність .» [2]. У нашому столітті підхід до композиційних рішень трохи змінився, хоча визначені правила актуальні дотепер. Підхід став більш диференційованим, тому що з'явилося багато галузей життєдіяльності людей, для яких стали актуальними дизайнерські рішення. У сучасному суспільстві затребувані більш вузькі спеціалізації в сфері дизайну, наприклад, фахівці з моделювання корпоративного одягу, розробки інтер'єрів, створення реклами, пакування тощо. Викладачам кафедри рисунка та живопису необхідно враховувати особливості спеціалізації студентів і планувати свої заняття з урахуванням розвитку професійних навичок, необхідних для конкретної спеціалізації. Диференційований підхід украй необхідний для подолання труднощів у процесі навчання і більш ефективному вивченню основних дисциплін. Це значить, що дизайнеру-модельєру необхідно давати знання, що допоможуть розумінню законів композиції костюма, дизайнерові по рекламі (друкованій), необхідні знання законів компонування і розміщення тексту і зображення на аркуші, а дизайнерові по інтер'єрах – закони об'ємно-площинної композиції і розвинення почуття масштабності. При цьому важливість одержання навичок і умінь рисунка і живопису не може нівелюватися, тому що дизайнер зобов'язаний добре рисувати і художньо подавати свій проект.

Якщо викладач не враховує особливості композиційних основ, необхідних студентам конкретної спеціалізації, і не активізує ці знання, уміння і навички на своїх заняттях, а тільки дає знання по академічному рисунку і естетичні нюанси завдань за фахом або розробкою, наприклад, проектної роботи. Проект може бути виконаний технічно правильно і детально грамотно, але помилки і порушення композиційної гармонії й урівноваженості робить його несмачним і нецікавим.

«У композиції важливо усе – маси предметів і їхні силуети, їх зорова «вага», ритм, з яким вони розміщені ., колір і колорит ., розподіл світлотіні, інтенсивність кольору . і т.д.» [2].

Постановка завдання

Метою статті є не тільки необхідність показати, наскільки важливим є вивчення такої дисципліни як спецкомпозиція на факультеті дизайну, але й аргументація необхідності уведення вправ для одержання знань основ композиції на заняттях з рисунка та живопису, з обов'язковим урахуванням спеціалізації тих, кого навчають. Звичайно, є студенти, у яких вроджене почуття розуміння композиції, але навіть їм вивчення законів спецкомпозиції допоможе систематизувати свої здібності і краще застосовувати їх на практиці. Студенти, яким важко дається розуміння композиції, при старанному підході у вивченні цієї дисципліни і виконання завдань для самостійної роботи допоможуть набути необхідні уміння і навички і стати дизайнерами-професіоналами. Тому вивчення законів композиції необхідно не тільки на заняттях зі спецкомпозиції. Також потрібна розробка високоструктурованих методик навчання основам композиції на заняттях з рисунка та живопису з урахуванням кінцевих завдань спеціалізації студента. Програми з рисунка та живопису бажано переробити з урахуванням когнітивного методу навчання (Collins, Brown & Newman, 1989 р.), тобто послідовність вивчення матеріалу повинна визначатися трьома принципами: 1) глобальне раніше локального; 2) від простого до складного; 3) перенос (засвоєні знання і навички можуть бути використані в різних умовах) [3]. Знання і навички композиції, отримані на заняттях зі спецкомпозиції, рисунка і живописові студенти використовують на фахових заняттях.

«Потрібно пам'ятати, що композиційним прийомам можна навчитися . постійні вправи в композиційному мистецтві зрештою формують і розвивають композиційні навички» [2].

Студент-дизайнер повинен розуміти, наскільки важливим є знання законів композиції, тому викладачеві необхідно постійно на конкретних прикладах мотивувати значимість одержання цих знань і розвиток умінь і навичок.

Результати та їх обговорення

Метою навчального процесу на факультеті дизайну є навчання і формування висококваліфікованого фахівця в сфері дизайну. Зокрема, цьому допомагає вузькоспеціальна дисципліна «Спецкомпозиція», що є індивідуальною для кожної конкретної спеціалізації. Завдання викладачів кафедри рисунка та живопису – дати знання і прищепити навички й уміння студентам не тільки з дисциплін «Рисунок» і «Живопис», але і прищепити знання законів композиції з урахуванням обраної студентом спеціалізації. Як показує досвід, не кожен студент, навіть досконало знаючи теорію, може правильно застосувати її на практиці, тому що йому може не вистачати досвіду і практичних навичок. Студент, що одержав знання з лекційного курсу і розвив навички й уміння використання цих знань на практиці, здатний грамотно підійти до рішення будь-якого проекту. Постійні вправи з активізацією умінь і навичок в області законів композиції на практичних заняттях, синхронізація програм з рисунка та живопису з програмами з основних дисциплін спеціальності показали, наскільки краще засвоюється матеріал студентами і наскільки виростає їхній професійний рівень, розвивається творчий потенціал, що надалі показує високі результати в роботі.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com