У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Андрій Бова. Transparency International: індекс сприйняття корупції

Сторінка 3

ТІ прийняла стратегічне рішення щодо спрощення методології і виключення з ІСК результатів опитувань населення. Отже, індекс ТІ являє собою лише точки зору бізнесменів і аналітиків певних країн. Зокрема, 2000 року аналізувалися два джерела, які потім не включалися до подальших ІСК: Служба оцінки політичних ризиків, Міжнародне дослідження потерпілих від злочинів (International Crime Victim Survey) Міжрегіонального інституту ООН з вивчення злочинності та правосуддя (UNICRI).

Існують також дослідження, в яких корупція змішується з такими поняттями, як політична нестабільність чи націоналізм. Наприклад, індекс корупції в уряді, що подається у Міжнародному довіднику з ризиків у країнах, відображає не стільки рівень корупції, скільки політичний ризик корупції. Цей показник, як зазначає Дж. Ламздорф, є чутливим до ситуації з терпимим ставленням до корупції у тій чи іншій країні. ТІ зверталася до даних Служби оцінки політичних ризиків 1996 року і планує використовувати змінені дані у майбутньому [4, c. 3]. Як зазначає ТІ, проект UNICRI є практично єдиним опитуванням широкого кола громадськості у різних країнах, що фіксує досвід віктимізації, визначає кількість потерпілих від вимагання хабарів.

Щоб довести методологічну обґрунтованість та узгодженість відібраних даних різних досліджень, на яких ґрунтується індекс сприйняття корупції, Дж. Ламздорф наводить коефіцієнти кореляції Пірсона і Кендела між показниками корупції різних досліджень [4, с. 9]. Можна передбачати, що чим вищою буде кореляція між показниками корупції, тим більше дані узгоджуватимуться між собою, а, отже, збільшиться й довіра до інтегрального індексу сприйняття корупції. Високі значення коефіцієнтів кореляції, поряд з невеликим стандартним відхиленням, свідчать про надійність даних. Використані ТІ дані, зокрема, для побудови ІСК 2003 року, виявляють загалом помірний або високий статистичний зв’язок. Однак кореляція між дослідженнями не може слугувати цілковитим обґрунтуванням певного рівня корупції в країні. Річ у тім, що різні аналітичні групи можуть користуватися даними одна одної, а також звертають увагу на ІСК при наданні власних оцінок.

Загальний алгоритм розрахунку індексу такий: дані з різних джерел ранжируються і нормуються, зводяться до однакових величин, потім обчислюється просте середнє для відповідної країни. Крім індексу, для кожної країни подається значення стандартної девіації, яке вказує, на скільки в середньому відхиляються індекси, обчислені іншими організаціями, від обрахованого Трансперенсі Інтернешнл ІСК. Згідно із законами математичної статистики, 95 % значень усіх спостережень лежить у межах плюс або мінус два стандартні відхилення. Якщо стандартне відхилення дорівнює одному балу і вище, то це свідчить про неузгодженість підвибірки джерел для певної країни (2003 року серед країн колишнього радянського блоку найбільша варіабельність даних зафіксована для Польщі, Румунії та Литви). У зв’язку з цим слід зазначити, що власне обчислення середнього балу можливе лише на більш-менш однорідній сукупності даних, показником якої є стандартне відхилення. Крім того, обчислення середнього балу вимагає, як правило, більшої сукупності даних. ТІ зазначає, що порівняння з результатами попередніх років повинні бути засновані на балі даної країни, а не на її місці (рангу) в загальному списку, оскільки щороку додаються нові країни. Для виявлення певних тенденцій необхідно звернутися до першоджерел, на яких ґрунтується індекс сприйняття корупції.

Деякі глобальні і регіональні тенденції корупції

Динаміка рейтингів ТІ загалом свідчить про те, що проблема корупції меншою мірою сприймається в індустріально розвинених країнах Заходу. І зрозуміло, адже бюрократія в цих країнах існує вже тривалий час, упродовж якого сформувалися відповідні традиції та законодавча база, а також механізми контролю громадянського суспільства над владою. Попри це, навіть деякі країни Заходу не уникли політичних скандалів, пов’язаних з корупцією. Теоретичний аналіз і приклади зловживання владою у промислово розвинених країнах описані, зокрема, у творах Донатели делла Порти (Donatella della Porta), Сюзен Роуз-Аккерман (S.Rose-Ackerman), Роберта Теобальда (R. Theobald). Тим часом, у колишніх колоніях склалася інша культура надання державою послуг населенню, а формування влади відбувалося з урахуванням клієнтурних відносин.

У таблиці 1 подано динаміку рейтингів сприйняття корупції у країнах з перехідною економікою, а також середні бали у загальній вибірці та відповідно підвибірках, кількість джерел, що використовуються, для побудови ІСК. Спостерігається загальне зниження індексу у загальній вибірці (з 4,89 до 4,22 балів) та у вибірці, до якої входять країни колишнього СРСР (крім Балтії) – з 3,03 до 2,44. Зважаючи на наведені дані, сприйняття корупції в країнах Центральної та Східної Європи є дещо кращим за ситуацію з корупцією у країнах пострадянського простору.

Країни колишнього СРСР (крім Балтії та Білорусі) виявляють подібність у значеннях ІСК. За соціалізму історично склалося таке явище, як „блат”. Пізніше, з початком номенклатурної приватизації, роль дружніх зв’язків підвищилася, стали вагомішими масштаби підкупу посадових осіб з боку бізнесу, почалося захоплення економіки й державної влади корпоративно-клієнтарними групами. Відтак корупція стає соціокультурним чинником, що уповільнює економічний розвиток і є індикатором неефективного адміністрування.

Таблиця 1

Динаміка корупції у країнах з перехідною економікою та в світіЦентральна та Східна Європа

Країна

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Aлбанія

-

2,3

-

-

2,5

2,5

Боснія і Герцеговина

-

-

-

-

-

3,3

Болгарія

2,9

3,3

3,5

3,9

4,0

3,9

Хорватія

-

2,7

3,7

3,9

3,8

3,7

Чехія

4,8

4,6

4,3

3,9

3,7

3,9

Естонія

5,7

5,7

5,7

5,6

5,6

5,5

Угорщина

5,0

5,2

5,2

5,3

4,9

4,8

Латвія

2,7

3,4

3,4

3,4

3,7

3,8

Литва

-

3,8

4,1

4,8

4,8

4,7

Македонія

-

3,3

-

-

-

2,3

Польща

4,6

4,2

4,1

4,1

4,0

3,6

Румунія

3,0

3,3

2,9

2,8

2,6

2,8

Словаччина

3,9

3,7

3,5

3,7

3,7

3,7

Словенія

-

6,0

5,5

5,2

6,0

5,9

Югославія

3,0

2,0

1,3

-

-

-

Чорногорія

-

-

-

-

-

2,3

Середній показник у країнах Центральної та Східної Європи

3,95

3,82

3,93

4,23

4,11

3,78

1 2 [3] 4 5 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com