У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК

Сторінка 8

Процесор. Процесор виконує програму циклічно: На початку циклу процесор опитує фізичні входи i записує ці значення в регістр входів відображення процесу. Програма виконується крок за кроком, використовуючи при цьому внутрішні регістри, пам’ять і таймери. Процесор зберігає розрахункові значення сигналів (стан) в регістрі виходів відображення процесу. В кінці циклу значення, які зберігаються в регістрі виходів відображення процесу, копіюються у фізичні виходи.

Програмування. С7-CPU програмується за допомогою пакета Step 7. Користувач може використовувати Step 7 в пристроях програмування або РС, які можуть використовуватися незалежно від С7-613. програма користувача може бути записана на мікро карту пам’яті (ММС), а потім ММС вставляється в С7-613. при завантаженні програми користувача безпосередньо в С7-613, пристрій програмування / РС повинен бути з’єднаний з С7-613 за допомогою інтерфейсу МРІ.

6.1.4. Операторський контроль і моніторинг С7-613

Експлуатаційні режими, поточні значення технологічного процесу і несправності можуть бути відображені на дисплеї С7-613. додатково з клавіатури можна вводити дані. За допомогою С7-613 реалізуються також функції машинної діагностики. С7-613 забезпечує виконання стандартних функцій. Функції можна оптимізовувати відповідно до технологічного процесу. С7-613 обробляє конфігуровані НМІ функції. Для цього необхідно, щоб С7-613 знаходився в “RUN” режимі, і щоб FBs, необхідний для функцій НМІ, виконувався циклічно в програмі користувача.

НМІ функції неможливі в режимі “STOP”. В цьому режимі неможливе використовування клавіатури. Система видає повідомлення на дисплей “CPU в режимі ЗУПИНКИ!”. Крім того, про режим «STOP» свідчить індикатор STOP LED.

Основні НМІ функції полягають в представленні технологічного процесу і операторського контроль за процесом. Послідовність визначається конфігурацією і завантаженою програмою користувача на Step 7. Для С7-613 доступні такі функції дисплея і операторського контролю:

o Екрани;

o Повідомлення про події;

o Повідомлення про несправності;

o Інформаційні тексти;

o Багатомовні підказки оператору.

Екрани. Логічно зв’язані дані про процес з контролера можуть бути спільно відображені на дисплеї і при необхідності змінені окремо. Екран складається з декількох елементів. Оскільки С7-613 є рядковим дисплеєм, зображення на дисплеї будується з текстових елементів, які можуть комбінуватися зі статичного тексту і поточних значень стану процесу.

Повідомлення про події. Повідомлення про події – це дані і вказівки по керуванню для поточних станів машини або процесу в нормальному виробничому режимі. Повідомлення про події можуть включати значення, що характеризують процес. Представлення цих значень здійснюється або в цифровій формі, або в символьній.

Інформаційні тексти. Інформаційні тексти – це додаткові дані і вказівки по керуванню, що відносяться до поточного відображення на дисплеї (про події, повідомлення про несправності або екрани). З їх допомогою, наприклад, при появі повідомлення про несправність може відображатися додаткова інформація про те, як саме усунути несправність.

Мови. Тексти повідомлень, екрани, інформаційні тексти і системні повідомлення можуть відображатися на декількох мовах. Розроблене програмне забезпечення АСК лісосушильними камерами використовує в текстах повідомлень українську мову за допомогою латинських букв. Для всіх інших мов екрани standart/special і повідомлення системи показані англійською мовою.

Перш ніж використовувати С7-613, необхідно підготувати його до візуальної задачі показу. Для цього необхідно конфігурувати функції НМІ CPU, використовуючи DB редактора Step 7. Дані конфігурації для екранів, повідомлень і текстів інформації зберігаються в DBs, які мають певну структуру. Структура визначається користувачем. Коли конфігурація закінчена, необхідно записати дані конфігурації разом з програмою користувача на ММС. ММС вставляється в С7-613. При завантаженні конфігурації з програмою користувача безпосередньо в С7-613, пристрій програмування / РС повинен бути з’єднаний з С7-613 за допомогою інтерфейсу МРІ.

Як тільки С7-613 переходить в режим “RUN” і FBs, необхідний для виклику НМІ функцій, викликається циклічно, ММС завантажує DBs даними конфігурації в пам’ять інтегрованого НМІ модуля С7-613. Ця операція завантаження виконується автоматично всякий раз після кожного виключення або перезавантаження.

Завантаження може бути здійснено іншим способом – за допомогою дисплея. Тоді С7-613 обробляє сигнали і дії оператора.

6.1.5. Функційні можливості

· CPU:

- 32 кілобайти пам’яті для програми користувача (додаткова пам’ять для програми користувача – для FBs для функції НМІ);

- пам’ять завантаження і пам’ять зберігання різних форматів в ММС;

- інтегроване введення-виведення:

24 DI;

16 DO;

4 AI;

2 AO;

1 PT 100;

- технологічні функції:

- підрахунок, вимірювання частоти або тривалості імпульсу модуляції;

- закритий контроль (керування) циклу.

· НМІ:

- 128 екранів (до 8 змінних кожний);

- пам’ять завантаження і пам’ять зберігання різних форматів в ММС;

- вхідні / вихідні області для зображення і зміни параметрів процесу;

- 128 інформаційних текстів;

- 128 повідомлень (про події і повідомлення про несправності) з чотирма змінними кожне;

- буфер з повідомленнями, максимум 256;

- вибір декількох мов (максимум п’ять мов одночасно);

- захист паролем.

6.1.6. Клавіатура, режими роботи С7-613

С7-613 здійснює керування, використовуючи клавіатуру (рис. 6.1.6.1), а саме:

o функційні клавіші;

o програмовані клавіші;

o системні клавіші;

o клавіші режимів роботи.

Клавіатура С7-613.

Рис. 6.1.6.1

Функційні клавіші: Функційні клавіші К1 К10 використовуються для виклику програмованих функцій користувача. Кожна клавіша має власний світлодіод, який можна активізувати програмою користувача. Якщо вибраний "вхід, використовуючи установку функційних клавіш”, K-keys може бути використаний для введення цифрових значень за допомогою перемикання клавіші Shift (Shift Lock, світлодіод Shift перемикається в стан -включений. В АСК лісосушильними камерами клавіші К1 - К10 мають наступне призначення:

К1 - клавіша вибору першої камери, тобто однієї з двох камер, керування якими виконується з даного контейнера;

К2 - клавіша переведення керування першої камери в “місцевий” режим, тобто за допомогою програмованих клавіш F1 або F4;

К3 - клавіша вибору шиберів (спільна для обох камер);

К4 - клавіша вибору клапана на гарячій воді (спільна для обох камер);

К5 - клавіша вибору клапана на холодній воді (спільна для обох камер);

К6 – клавіша вибору другої камери;

К7 - клавіша переведення керування другої камери в “місцевий” режим;

К8 - клавіша включення (“Пуск”) процесу сушіння в вибраній камері (першій або другій;

К9 - клавіша припинення (“Стоп”) процесу сушіння в вибраній камері (першій або другій;

К10 - клавіша включення/виключення вентиляторів в вибраній камері (першій або другій).

Програмовані клавіші: Програмовані клавіші (F1 - F4) - це функційні клавіші, які активізують для різних екранів різні дії на дисплеї або в контролері.

Системні клавіші: Функції системних клавіш приведені в таблиці 6.1.6.1.

Таблиця 6.1.6.1

Функції системних клавіш

Клавіша

Функція

Призначення функції  

Переключення (Shift)

Деблокування другої функції клавіш, що мають подвійне призначення. Коли клавіша SHIFT натиснута, світлодіод "SHIFT” світиться, указуючи на те, що повторна функція є активізованою. Повторна функція клавіші, якій було призначено дві функції, може тоді викликатися.  

Ввід (Enter)

Ця клавіша використовується, щоб підтвердити i завершити введення. У тому числі, за допомогою цієї клавіші можна перейти також з рівня повідомлень на рівень відображення.  

Переривання

(Escape)

Клавіша ESC має наступні функції:

Анулювання. Анулювання введення в полі, поки воно не було підтверджено натисканням клавіші ENTER.

Повернення. Повернення всередині екрану в запроектовану точку повернення (в місце, викликане останнім) i врешті-решт зі стартового екрану на рівень повідомлень.

Відміна відображення інформаційного тексту. Відміна відображення інформаційного тексту для повернення до попереднього відображення.

Від рівня повідомлення ніякі подальші повернення не можливі за допомогою натиснення клавіші ESC.  

Переміщення курсору

Залежно від режиму керування курсор зміщується на символ, поле, елемент або відображення вліво, вправо, вниз або вгору. Клавіші керування курсором використовуються для зміни i переміщення в межах інформаційних текстів.  

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com