У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК

Сторінка 4

Ежекційно-реверсивні камери (рис.2.1.5) відрізняються простотою будови і надійністю в експлуатації.

Ежекційна реверсивна сушильна камера ЦНИИМОД

1- осьовий вентилятор серії В;

2- повітронапірні канали;

3- насадки;

4- екран;

5- труби калорифера;

6- зволожуючі труби;

7- електродвигун;

8- отвір для приточного повітря;

9- витяжна труба.

Рис. 2.1.5

В камері встановлюються два осьових вентилятора серії В, які працюють почергово. Вали вентиляторів виходять в коридор управління і через еластичні муфти безпосередньо з’єднуються з валами електродвигунів. Безпосереднім рушієм циркуляції повітря в камері являються ежектори – насадки, з отворів яких викидається під тиском вентилятора повітря зі швидкістю 25-30 м/сек Це повітря тягне за собою (ежектує) повітря зі штабелів і заставляє його циркулювати по замкнутому колу впоперек камери. Кількість ежектуючого повітря, яке подається вентилятором до насадок, приблизно в 4-5 раз менше всієї кількості циркулюючого в камері повітря. Швидкість циркуляції повітря по штабелю в існуючих ежекційно-реверсивних камерах складає 1-1,2 м/сек

Для створення більш високих швидкостей циркуляції повітря в штабелі камери цього типу не можна рахувати ефективними через невиправдано великі потужності електродвигунів, які при цьому потрібно встановити.

Камери типу ВИАМ-ІІ також значно розповсюджені в промисловості. Суть будови цієї камери видно з рис.2.1.6.

Сушильна камера ЦНИИМОД-23

Рис.2.1.6

Зверху над штабелями розміщені калорифери і вентилятори. Осьові реверсивні вентилятори встановлені на загальному валі, який іде вздовж всієї камери. В 14-метровій камері встановлюються 6 вентиляторів; вал складається з декількох частин.

Камера забезпечує гарну рівномірну, реверсивну циркуляцію повітря по штабелю зі швидкістю 1-1,2 м/сек Продуктивність її не менша продуктивності ежекційно-реверсивних камер, а якість сушки навіть краща, рівномірніша.

Недоліками камер цього типу є: складність обладнання, необхідність детального монтажу вентиляційної системи і періодичної її наладки, велика кількість підшпинників, важкість і недостатність їх змазки, а внаслідок цього швидкий знос підшпинників і вихід їх із ладу.

2.2. Обґрунтування теми проекту

Недолік способу ведення сушіння пиломатеріалів по параметрам сушильного агента полягає в неоднозначній залежності між температурою і вологістю сушильного агенту та вологістю матеріалу в камері.

Якість висушених матеріалів не може бути гарантована. Тому на даний час доцільна була б розробка та впровадження у виробництво систем автоматизації з контролем стану пиломатеріалів в процесі сушіння.

Поява мікропроцесорів та ПК (персональних комп’ютерів) зумовила розробку і широке впровадження в промисловість високонадійних, гнучких щодо заміни алгоритму і порівняно дешевих автоматичних систем контролю технологічного процесу (АСКТП). Для їх впровадження необхідна наявність сучасних універсальних ПК (персональних комп’ютерів) з відповідним програмним забезпеченням, а також набір мікроконтроллерів з широким діапазоном технічних характеристик. Комп’ютер здійснює програмне керування верстатами, виробничими лініями, промисловими роботами та іншими складовими АСКТП. Він регулює параметри технологічних процесів та виконує низку інших функцій.

Суть пропозиції полягає в особливих принципах побудови вимірювально-інформаційного каналу між об'єктом контролю й оператором (або комп'ютером автоматичної системи управління). Цей канал містить у собі вимірювальні електроди або імпедансний (ємнісний, резистивний, індуктивний) датчик, за допомогою якого параметр об'єкту контролю, що вимірюється, перетворюється в пасивну або активну електричну величину, електронний мостовий вимірювальний блок, а також мікропроцесорний контролер для управління процесором виміру, математичної обробки, передачі і реєстрації отриманої інформації.

Структура вимірювально-інформаційного каналу, алгоритм його роботи, апаратне і програмне забезпечення є уніфікованими. Це дозволяє здійснювати розробку на одній технологічній базі, при мінімальних апаратних і програмних модифікаціях, широку гаму приладів різного призначення для використання з переважною більшістю існуючих датчиків. Уніфікація й універсальність апаратних і програмних засобів забезпечує високу серійноздатність і дешевизну розроблювальної за даною технологією контрольно-вимірювальних приладів і інформаційно-вимірювальних систем, завдяки використанню вимірювальних сигналів перемінного струму, формованих і оброблюваних за допомогою цифрових і аналого-цифрових методів. Перевагою запропонованих технологій також є: більш висока точність вимірів, можливість віддаленого підключення датчиків, застосування дешевих електронних компонентів.

Також позитивною рисою комп’ютерного керування є те, що комп’ютер може працювати в різних режимах, таких як:

· збирання даних – є однією із найпростіших форм використання ПК. У даному випадку параметри виробничого процесу перетворюються на цифрову форму, сприймаються системою введення і переміщуються в запам’ятовуючий пристрій. МП (мікропроцесор) здійснює логічну обробку і перетворення інформації. Результати обчислень використовуються для керування. Для цього вони можуть відображатись на екрані монітора або ж передаватись після спеціальної обробки на виконавчі механізми.

· порадник оператора – у цьому випадку виходи МП не пов’язані з органами керування, а інформація виводиться на пристрій відображення. Система за введеною в неї моделлю розраховує керуючі дії, необхідні для наближення режиму процесу до оптимального, виводить їх на спостереження. Оператор приймає рішення, враховуючи чи ігноруючи рекомендації, які видає йому система. В останньому випадку він здійснює керування на підставі власного досвіду та інтуїції. Одним із серйозних недоліків такого режиму використання МП в АСКТП є обмеження пов’язані з участю людини-оператора.

· супервізорне керування – у цьому випадку процесор працює в замкнутому контурі, тобто виходи системи пов’язані з виконавчими механізмами і всі вставки регуляторів здійснюються безпосередньо системою. Робота вхідної частини такої системи ідентична роботі системи в режимі порадника оператора. Але в останньому випадку значення вставок перетворюється на величини, які можуть змінювати настройки регуляторів. Функція оператора щодо спостереження і втручання вимагається лише в разі виникнення відмов системи або непередбачених ситуацій.

· безпосереднє цифрове керування – передбачає подачу керуючих сигналів, які використовуються для приведення в дію виконуючих механізмів, безпосередньо з керуючого ПК. Регулятори окремих параметрів взагалі вилучаються із системи. Система керування розраховує реальні дії і передає відповідні сигнали безпосередньо на виконавчі механізми. Розрахунки реальних дій і передавання відповідних сигналів на керуючі механізми здійснюються окремо для кожного контуру керування. Кількість таких контурів може змінюватись від кількох десятків до кількох сотень. Зрозуміло, що така система повинна бути в реальному режимі. Тому затримки часу в кожному контурі необхідно враховувати і аналізувати.

2.3. Огляд і аналіз відомих проектних рішень

На сучасному ринку товарів і послуг є багато різних пропозицій щодо програмних систем автоматичного керування, але собівартість їх досить висока. Так, німецька фірма „BESS BOLMANN” розробила цілу систему для технологічного процесу сушіння, яка називається „810-РС”. Компанія „BESS BOLMANN” пропонує як технологію сушіння, так і систему керування, в яку входять:

ü програмне забезпечення “810-РС” – комп’ютерна програма розроблена „BESS BOLMANN” для 810-РС мережі і її централізованої роботи, огляду створення (документів) програми, аналізу процесу сушіння, зберігання даних, настройки, програмування, узгодження дій комп’ютера, оператора і виконавчих та сприймаючих елементів;

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com