У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК

Сторінка 3

Психрометром називається пристрій, який складається з двох термометрів (рис.2.1.1), один з яких вимірює температуру навколишнього повітря, другий – температуру мокрої марлі опущеної одним кінцем у посудину, в якій підтримується постійний рівень води.

Психрометр

Рис.2.1.1

Випаровування вологи з поверхні мокрої марлі, яка обтягує кінець мокрого термометра психрометра, викликає зниження його температури до межі охолодження при випаровуванні. Різниця між показниками сухого і мокрого термометрів називається психрометричною різницею. Чим інтенсивніше іде випаровування, тим більша величина психрометричної різниці, тим сухіше повітря в камері.

Основним фактором, який сповільнює процес сушіння деревини, є внутрішні напруження деревини. Перевищення допустимих значень напружень в процесі сушіння, призводить до утворень тріщин і деформації матеріалів, що різко знижує якісні характеристики сировини в початковий період сушіння, перехід вологості ΔW по перерізі сортименту інтенсивно зростає і відповідно зростають вологові напруження δ ост напруження ростуть незначно. Точність регулювання температури і вологості в цей період повинна бути високою наскільки, щоб повні напруження не перевищували межу міцності δ др. δ повн.δ др.доп. Після досягнення вологовими напруженнями максимальних значень починається наступний етап сушіння, для якого характерне значення зменшення вологових напружень δ вл.

Функціонування багатоканальної установки для дистанційного контролю температури і вологості сушильного агента в камерах здійснюється за такою схемою (рис. 2.1.2).

Функціональна схема САР

Рис.2.1.2

В об’єкті регулювання (сушильна камера) необхідно підтримувати на даному етапі показники на постійному рівні Θ0. Якщо в даний момент вони відрізняються від заданої і становлять Θх сприймаючий елемент на виході видасть параметр, наприклад напругу Uх, пропорційну Θх. На вхід порівнюючого пристрою, крім Uх , подається еталонну напругу U0 від задаючого пристрою, причому U0=КΘ0, де К – коефіцієнт пропорційності.

Таким чином, напруга задаючого пристрою U0 відповідає потрібним показникам Θ0 в сушильній камері. Різниця напруг пропорційна відхиленню показників подається на підсилювач. В залежності від знаку сигналу різниці, виконавчий механізм діє на регулюючий орган (видає параметр ω1), який керує регулюючим параметром R1.

В діючих системах сушки деревини в якості задаючого та порівнючого пристрою працює оператор. Він періодично “опитує” з допомогою перемикачів (сприймаючий елемент) об’єкти контролю – лісосушильні камери, виконуючи наочний підрахунок показів з вимірювальних пристроїв ВПt, ВПΔt; порівнюючи ці показники із заданими на цей момент часу по режиму сушіння, він приймає рішення по видачі того чи іншого керуючого сигналу (керування підсилювачем).

Керуючі сигнали впливу здійснюються вручну шляхом зміни положення відповідних засувів та вентилів, які в свою чергу змінюють витрату пари в калорифери і на камеру, напрям повітряного потоку змінюють положенням шиберу.

Технологічні вимоги і умови експлуатації визначають методи застосування і технічних засобів контролю. Основною вимогою є точність виміру психрометричної різниці.

Допустимі динамічні відхилення від середньої психрометричної різниці складають +1.5-2.00. У відповідності із цими вимогами здійснюють вибір датчиків температури.

Межі вимірювання вологості середовища в камері приймаються рівними 20-100 %, межі вимірювань температури від 0 до 1500с. В якості давачів в системах контролю застосовують мідні ТОМ і платинові ТОП термометри опору.

Першочергове завдання автоматичного регулювання процесу сушіння –стабілізація режиму. Для цього, на даний час, встановлюють регулятори, які забезпечують підтримку температури та відносної вологості на заданому рівні. Тип регулятора і параметри налагодження вибирають з урахуванням статичних і динамічних особливостей сушильних камер і вимог поставлених до системи регулювання.

При оснащенні сушильних камер автоматичними регуляторами велике значення набирає раціональний вибір компактних систем, які дозволяють регулювати процес сушки у великій кількості камер.

САК сушки деревини в камерах з термосигналізатором. Ця система (рис.2.1.3) відноситься до числа простіших.

САК сушки деревини в камерах з термосигналізатором ТС-100

Рис. 2.1.3

Автоматичне регулювання температури в сушильній камері здійснюється паровим вентилем 8 (рис.2.1.3,а) з електромагнітом, який керується релейним блоком 1. для сигналізації використовують електричний дзвінок 6. Термосигналізатор 2, релейний блок і дзвінок змонтовані на окремому щиті ззовні сушильної камери, в вигідному для спостереження місці. Вентиль 8 встановлюють на відвідній лінії паропроводу між двома ручними вентилями 7. поки температура в камері, яка вимірюється термобалоном 10, нижче тієї, яку показує стрілка 4 (рис.2.1.3, б), рухомий контакт 3 розімкнутий і котушка реле Р знеструмлена. В зв’язку з цим його нормально замкнутий контакт замкнутий, катушка електромагніту ЕМ вентиля знаходиться під напругою, сигнальна лампа Л2 горить, і в калорифери камери поступає пара. Коли температура в камері досягне заданої, контакт 3 торкнеться стрілки 4, викликаючи спрацювання реле, а відповідно, розімкнення його нормально замкнутого контакту і відключення електромагніту вентиля і сигнальної лампи Л2. Це потягне за собою перекривання подачі пари в калорифери сушки. У випадку несправності апаратури, яка викликає подальше підвищення температури в камері, рухомий контакт 3 сигналізатора торкнеться червоної стрілки 5, яка включає дзвінок. Для перевірки правильності показів пристрою в камері встановлюють термометр 9.

Сушильні камери періодичної дії з примусовою циркуляцією досить різноманітні по своїй будові. Розглянемо найбільш характерні системи цієї групи камер.

Камери з осьовими вентиляторами на поперечних осях з потужною реверсивною поперечною горизонтальною циркуляцією зі швидкістю 2,5-3 м/сек. (рис.2.1.4) найбільш ефективні.

Камера осьовими вентиляторами на поперечних осях

1- герметична алюмінієва коробка камери;

2- каркас з кутникової сталі;

3- стіни (цегла);

4- бетонна стеля;

5- теплоізоляція стелі;

6- калорифер (ребристі труби);

7- вентилятор осьовий;

8- електродвигун двофланцевий на два вентилятора;

9- вихлопний дросель-клапан;

10-містки для обслуговуючого персоналу;

11-штабель пиломатеріалів

Рис. 2.1.4

Осьові вентилятори по довжині камери встановлюються через 2-2,5 м. один двохфланцевий електродвигун може приводити в рух два вентилятора, які знаходяться в сусідніх камерах. При наявності потужного калорифера пари тиском 4-5 атм матеріал в цих камерах може прогріватися в 5-6 раз швидше, ніж у камерах з природною циркуляцією; тривалість сушки в них також в 4-5 раз зменшується в порівнянні з нормативними термінами для камер з природною циркуляцією.

Якщо сушка даного типу встановлюється всередині виробничого приміщення, то вона виконується у вигляді металічної камери з хорошою теплоізоляцією. Металічний каркас камери оброблюється зсередини листковим алюмінієм, а ззовні листковою сталлю.

Якщо сушка представляє окреме приміщення, то воно робиться цегляним з бетонною напівциркульною тепло ізольованою стелею і бажано з внутрішньою металічною коробкою.

Ці високотемпературні камери обов’язково повинні бути обладнані дистанційним контролем режиму сушки і вологості деревини в процесі сушки, механічним закладчиком контрольних зразків деревини, спостерігаючим пристроєм за станом деревини в камері і централізованою системою змазки підшпинників валів вентиляторів. Процес сушки повинен проходити без заходу в камеру де журного сушильника.

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com