У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК

Сторінка 25

Фактичні значення параметрів відрізняються від припустимих меж: у холодний період року необхідно додаткове опалення приміщення, а в теплий – охолодження приміщення, щоб уникнути перегріву устаткування.

У даний час для забезпечення комфортних умов використовуються як організаційні методи, так і технічні засоби. До числа організаційних відносяться раціональна організація проведення робіт у залежності від часу року і доби, а також організація правильного чергування праці і відпочинку. У зв'язку з цим рекомендується на території підприємства організовувати зелену зону з ослонами для відпочинку і водоймою (басейни, фонтани). Технічні засоби включають вентиляцію, кондиціонування повітря, опалювальну систему.

Системи опалення і системи кондиціонування варто встановлювати так, щоб ні теплий, ні холодне повітря не направлялося на людей. На виробництві рекомендується створювати динамічний клімат з визначеними перепадами показників. Температура повітря в поверхні підлоги і на рівні голови не повинна відрізнятися більш, ніж на 5 градусів. У виробничих приміщеннях крім природної вентиляції передбачають приточно-витяжну вентиляцію. Основним параметром, що визначає характеристики вентиляційної системи, є кратність обміну, тобто скільки разів у годину переміниться повітря в приміщенні.

Проведемо розрахунок для даного приміщення.

Vвент - об’єм повітря, необхідний для обміну;

Vприм - об’єм робочого приміщення.

Розміри робочого приміщення:

· довжина В = 7.35 м;

· ширина А = 4.9 м;

· висота Н = 4.2 м.

Відповідно об’єм приміщення дорівнює:

V приміщення = А * В * H =7,35*4,9*4,2=151,263 (м3 ) (11.4.3.1)

Необхідний для обміну об’єм повітря Vвент визначимо виходячи з рівняння теплового балансу:

Vвент * С( tвиход - tприход ) * Y = 3600 * Qнадл (11.4.3.2)

де Qнадл - надлишкова теплота (Вт);

С = 1000 - питома теплопровідність повітря (Дж/кгК);

Y = 1.2 - щільність повітря (мг/см).

Температура повітря, що виходить, визначається по формулі:

tвиход = tр.м. + ( Н - 2 )t =25 + ( 4.2 - 2 ) 2 = 29.4 градусів (11.4.3.3)

де t = 1-5 градусів - збільшення t на 1м висоти приміщення;

tр.м. = 25 градусів - температура на робочому місці;

Н = 4.2 м - висота приміщення;

tприход = 18 градусів.

Qнадл = Qнадл.1 + Qнадл.2 + Qнадл.3 +Qнадл.4, (11.4.3.4)

де Qнадл1. - надлишок тепла від електроустаткування і освітлення

Qнадл 2 - тепловиділення від сонячної радіації,

Qнадл.3 - тепловиділення людей

Qнадл4 – тепловиділення від обладнання

Qнадл.1 = Е * р = 0.55 * 600=330 (Вт) (11.4.3.5)

де Е - коефіцієнт втрат електроенергії на тепловідвід ( Е=0.55 для освітлення);

р – потужність лампочок світильників, р = 40 Вт * 15 = 600 (Вт).

Qнадл.2 =m * S * k * Qc= 4.6 * 3 * 0.6 * 127 = 1052 (Вт) , (11.4.3.6)

де m - число вікон, m = 3;

S - площа вікна, S = 2.3 * 2 = 4.6 (м2);

k - коефіцієнт, що враховує скло. Для подвійного скління k = 0.6;

Qc = 127 Вт/м - тепловиділення від вікон.

Qизб.3 = n * q = 5 * 80 = 400 (Вт), (11.4.3.7)

де q = 80 Вт/чол. , n - число людей, n = 5

Тепло, що надходить у приміщення від одного комп'ютера дорівнює 0,3 кВт. Від іншого устаткування приймаємо виділення тепла по 0,1 кВт від одиниці устаткування, тоді

Qнадл4=0,3*5+0,1*3=1,8 (кВт)

Здійснюємо підстановку в формулу (11.4.3.4)

Qнадл = 330 +1052 + 400+1800 = 3582 (Вт)

З рівняння теплового балансу (формула 11.4.3.2) випливає:

Vвент= (м3)

Оптимальним варіантом є кондиціонування повітря, тобто автоматична підтримка його стану в приміщенні відповідно до визначених вимог (задана температура, вологість, рухливість повітря) незалежно від зміни стану зовнішнього повітря й умов у самім приміщенні.

Виконаємо вибір вентилятора для даного приміщення.

Вентиляційна система складається з наступних елементів:

1. Приточної камери, до складу якої входять вентилятор з електродвигуном, калорифер для підігріву повітря в холодний час року і жалюзна решітка для регулювання об’єму повітря, що надходять;

2. Круглого сталевого повітроводу довжиною 1.5 м;

3. Повітророзподільника для подачі повітря в приміщення.

Втрати тиску у вентиляційній системі визначаються по формулі:

, (11.4.3.8)

де Н - Втрати тиску, Па;

R - питомі втрати тиску на тертя у повітроводі, Па/м;

l - довжина повітроводу, м;

V - швидкість повітря, ( V = 3 м/с );

р - щільність повітря, (р = 1.2 кг/м).

Необхідний діаметр повітроводу для даної вентиляційної системи:

м (11.4.3.9)

Приймаємо як діаметр найближчу велику стандартну величину - 0.45 м, при якій питомі втрати тиску на тертя у повітроводі - R=0.24 Па/м.

Місцеві втрати виникають у жалюзній решітці (x=1.2), повітророзподільнику (x=1.4) і калорифері (x=2.2). Звідси, сумарний коефіцієнт місцевих втрат у системі:

x = 1.2 +1.4 + 2.2 = 4.8

Тоді, підставивши в формулу 11.4.3.8, одержимо

(Па)

З обліком 10 %-го запасу:

Н = 110% * 26.28 = 28.01 (Па)

Vвент = 110% *1452 = 1597.2 (м/год)

По каталозі вибираємо вентилятор осьової серії МЦ4: витрата повітря - 1600, тиск - 40 Па, КПД - 65% , швидкість обертання - 960 об/хв, діаметр колеса - 400 мм, потужність електродвигуна - 0.032 кВт, або, для компенсації вище обчисленої кількості теплонадлишків у даному приміщенні, а також із врахуванням коефіцієнту запасу (1,2) можемо вибрати кондиціонер типу AIRWELL XLM 14 з потужністю по холоду 4,1 кВт.

11.4.4. Аналіз шуму і вібрації

Встановлено, що шум погіршує умови праці, роблячи шкідливий вплив на організм людини. При тривалому впливі шуму на людину відбуваються небажані явища: знижується гострота зору, слуху, підвищується кров'яний тиск, знижується увага. Сильний тривалий шум може стати причиною функціональних змін серцево-судинної і нервової систем.

Нормативний рівень шуму не повинний перевищувати 50 дБа.

У приміщенні маються внутрішні джерела постійного шуму:

- вентилятор блоків ПЕОМ (35 дБа, 8 годин);

- принтери ( 48 дБа, 2 години);

- дисковод (40 дБа , 0,5 години).

Зовнішніми джерелами шуму і вібрації в приміщенні є проїжджаючі транспортні засоби (40 дБа, 8 годин).

Визначимо еквівалентний рівень звуку (LЕКВ )діючий на працівників у даному приміщенні. Розрахункова формула має вид:

LЕКВ = 10 * lg (1/Т)å ti*100.1*Li*=10*Lg1/8*(5*×8*100,1*35+3*2*100,1*48+8* *100,1*40+0,5*100,1*40) = 48.8 (дБа) (11.4.4.1)

де Т - час робочого дня (8 годин);

Lі - рівень звуку і-го джерела;

ti - час дії і-го джерела шуму.

Час роботи принтерів приймаємо по 3 години.

Отримане значення еквівалентного шуму не перевищує нормативне значення 50 дБа.

Будівельно-акустичні методи захисту від шуму передбачені будівельними нормами і правилами (СНіП-II-12-77). це:

·звукоізоляція конструкції, що обгороджує, ущільнення по периметрі притворів вікон і дверей;

· звукопоглинаючі конструкції й екрани;

· глушителі шуму, звукопоглинаючі облицювання.

На робочому місці оператора джерелами шуму, як правило, є технічні засоби, такі як - комп'ютер, принтер, вентиляційне устаткування, а також зовнішній шум. Вони видають досить незначний шум, тому в приміщенні досить використовувати звукопоглинання. Зменшення шуму, що проникає в приміщення ззовні, досягається ущільненням по периметрі притворів вікон і дверей. Під звукопоглинанням розуміють властивість акустично оброблених поверхонь зменшувати інтенсивність відбитих ними хвиль за рахунок перетворення звукової енергії в теплову. Звукопоглинання являється досить ефективним заходом щодо зменшення шуму. Найбільш вираженими звукопоглинаючими властивостями володіють волокнисто-пористі матеріали: фібролітові плити, скловолокно, мінеральна вата, поліуретановий поропласт, пористий полівінілхлорид і ін. До звуковбирних матеріалів відносяться лише ті, коефіцієнт звукопоглинання яких не нижче 0.2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com