У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК

Сторінка 21

С1 – собівартість одиниці продукції до автоматизації, (грн.);

С2 – собівартість одиниці продукції після автоматизації, (грн.);

В – річний випуск продукції після автоматизації (натуральні одиниці ).

Визначаємо термін окупності витрат:

Т ок. = В / Е ум. р. = 7.6 / 7.68 = 1.01 (роки) (10.4.2.)

де Т ок – термін окупності, (роки);

В – витратити на проведення автоматизації, (тис. грн.);

Е ум.р – економія умовно-річна, (тис. грн.)

Розраховуємо коефіцієнт економічної ефективності:

К = Е ум. р. / В =7.7 / 7.6 = 1.01 (10.4.3.)

К = 1 / Т ок = 1 / 1.01 = 0.9 (10.4.4.)

Таблиця 6.4.1.

Порівнюючі техніко-економічні показники

№ п /п

Показники

Одиниці вимірювання

До автома-тизації

Після автома-тизації

%

Результат

+ріст

- зниження

1

2

3

4

5

6

7

1

Обсяг виробництва

М 3

7000

7680

109

+9

2

Чисельність робітників

чол.

3

1

33.3

-66.7

3

Виробіток продукції на одного робітника (продуктивність праці)

М 3

2333

7680

329

+229

4

Середньорічна зарплата одного робітника

грн.

203

203

0

0

5

Собівартість одиниці продукції по змінюваних витратах

грн.

2

1

50

-50

Отже, в результаті проведення автоматизації виробництва показники роботи підприємства значно підвищилися:

ü обсяг виробництва продукції становив в рік 7000 м3, а після автоматизації 7680 м3 що становить 109 %;

ü чисельність робітників в результаті проведення автоматизації зменшилась на 2 чоловіка, що становить 33.3 %

ü показники продуктивності праці зросли на 229 %

ü собівартість одиниці продукції по змінюваних витратах знизилась становить на 50%

Порівнюючи фактичний термін окупності витрат на автоматизацію 1.01 рік з нормативним 6.7 р. і коефіцієнт економічної ефективності 1.01 з нормативними 0.15 можна зробити висновок, що даний проект автоматизації виробництва є економічно вигідним і доцільним.

11. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

11. 1. Основні положення законодавства по охороні праці

Охорона праці - система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Науково-технічний прогрес вніс серйозні зміни в умови виробничої діяльності працівників розумової праці. Їхня праця стала більш інтенсивною, напруженою, потребуючою значних витрат розумової, емоційної і фізичної енергії. Це зажадало комплексного вирішення проблем ергономіки, гігієни й організації праці, регламентації режимів праці і відпочинку.

Охорона здоров'я трудящих, забезпечення безпеки умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму складає одну з головних турбот людського суспільства. Звертається увага на необхідність широкого застосування прогресивних форм наукової організації праці, зведення до мінімуму ручної, малокваліфікованої праці, створення обстановки, що виключає професійні захворювання і виробничий травматизм.

У відповідності з основами законодавства України, нагляд і контроль за дотриманнями законодавства про працю і правил по охороні праці виконують спеціально уповноважені органи і інспекції (Держтехнагляд, Держенергонагляд, Головне пожежне управління внутрішніх справ, а також технічна і правова інспекції праці, Головний департамент по охороні праці).

На підприємстві загальне управління по безпеці праці, промислової санітарії і відповідальність за виконанням законодавства по охороні праці покладені на директора і головного інженера. Інженеру підпорядкований відділ безпеки праці, який веде безпосередню роботу по забезпеченню безпеки праці і промислової санітарії на підприємстві. Всі робочі і тільки-що прийняті на підприємство, службовці і інженерно-технічні робітники незалежно від стажу роботи проходять інструктаж по безпеці ведення робіт.

Інструктаж поділяється на декілька основних видів:

- ввідний інструктаж проводиться робітником відділу по охороні праці для тільки-що прийнятих на підприємство робочих, а також для учнів та студентів направлених для проходження виробничої практики;

- первинний інструктаж на робочому місці проводиться безпосереднім керівником робіт з особами тільки-що прийнятими, переведеними з одної дільниці на іншу, з одного виду робіт на інший (навіть у випадку тимчасового переводу). Ціль його – ознайомлення робочих з особливостями виконання конкретних робіт з точки зору безпеки праці і виробничої санітарії;

- повторний (періодичний) інструктаж проводиться з усіма робітниками не рідше раз у півріччя. Він служить для перевірки знання робітниками правил інструктажу по безпеці праці і виробничої санітарії;

- позаплановий інструктаж на робочому місці проводиться при зміні технологічного процесу, обладнання, інструмента, в результаті чого змінюються умови праці.

Всі види інструктажу, крім ввідного, реєструються в спеціальному журналі, де вказується вид і дата проведення інструктажу, перечислюються інструкції по безпеці праці, по яким проводиться інструктаж, і дається розписка інструктуючого і його інструктуюваного.

11.2. Вимоги безпеки при монтажі технологічного устаткування

Монтаж технологічного устаткування варто виконувати відповідно до проекту виробництва монтажних робіт, що містять технічні рішення і вказівки по техніці безпеки. Без ППР ведення монтажних робіт забороняється.

При монтажі нескладного технологічного устаткування в окремих випадках допускається заміна ППР технологічною запискою чи технологічною картою. У цих документах питання техніки безпеки повинні бути розроблені в повному обсязі.

Керівництво монтажем технологічного устаткування повинні здійснювати досвідчені інженерно-технічні працівники. добре знаючі специфіку виконання даних робіт. Перед початком монтажу керівник робіт і інженерно-технічних працівників, зайняті на монтажі, повинні вивчити ППР, детально розробити необхідні заходи щодо техніки безпеки і створенню необхідних умов провадження робіт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com