У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК

Сторінка 15

Примітка. Щоб повернутися до температури, натисніть два рази на клaвiшy "Fl".

Щоб включити в роботу електричну шафу (схема граф.частини), яка обслуговує сушарки, необхідно виконати наступні дії:

- на дверях шафи перевести ручку дистанційного приводу автоматичного вимикача поз.1 (QF1) в положення відключено (OFF);

- за допомогою ключа відкрити двері;

- на монтажній панелі шафи включити всі (або тільки для однієї сушарки) автоматичні вимикачі поз.20 (QF2 (для сушарки №1), QF3 (для сушарки №2)) i поз.14 (1QF4, ., 1QF8 (для сушарки №1), 2QF4, 2QF8 (для сушарки №2));

- закрити двері;

- перевести вимикач поз.1 (QF1) в положення включено (ON). При цьому повинна засвітитися сигнальна лампочка поз.6 з написом (HL) "380В" контролю наявності напруги в електричній шафі.

Потім задати 1-ий (або ІІ-ий) напрямок обертання циркуляції повітря в сушарці №1, перевівши перемикач поз.7 (1-SA1) в положення "1-ий напрямок" (або відповідно "2-ий напрямок").

Примітка. На дверях шафи електроапаратура nepшoї сушарки розміщена зліва під табличкою "Камера 1", а другої - справа під табличкою "Камера 2".

Через деякий час (~3 хв.) зліва від перемикача поз.7 засвічується сигнальна лампочка поз.6 (1HL1), що свідчить про те, що відбулося реверсування напрямку циркуляції повітря.

Натискуючи кнопки поз.2 (1-1S2, ., 1-5S2) "Вентилятор, № вкл.", по черзі включити кожний вентилятор. Включення вентиляторів супроводжується зеленим свіченням вбудованих в ці кнопки лампочок.

Для зупинки вентилятора необхідно натиснути відповідну кнопку поз.5 (1-1S1, ., 1-5S1) "Вентилятор, № викл." з червоним підсвічуванням. При цьому припиняється підсвітка відповідної пускової кнопки.

Для вибору ручного режиму керування клапанами (на гарячій і холодній воді) і шиберами зовнішньо обмінної вентиляції на першій сушарці необхідно натиснути на кнопку поз.2 (1-9S2) з написом “Режим ручний”. При цьому кнопка підсвічується зеленим кольором.

Щоб відкрити клапан гарячої води на першій сушарці, необхідно натиснути на кнопку поз.2 (1-6S1) з написом “Кл. гаряч. води відкр.”. При цьому кнопка підсвічується зеленим кольором. Клапан відкривається на протязі часу натискування кнопки. Щоб закрити клапан на гарячій воді, необхідно натиснути на кнопку поз.2 (1-6S2) з написом “Кл. гаряч. води закр.”.

Клапан на холодній воді першої сушарки відкривається на протязі часу натискування кнопки поз.4 (1-8S1) з написом “Кл. хол. води відкр.”.

Щоб відкрити шибери на першій сушарці, необхідно натиснути на кнопку поз.4 (1-7S1) з написом “Шибери відкр.”. Щоб закрити шибери, необхідно натиснути на кнопку поз.5 (1-7S2) з написом “Шибери закр.”. Шибери відкриваються і закриваються на протязі часу натискування на відповідну кнопку.

Після завершення роботи в “ручному” режимі перевести перемикач поз.7 (1-SA1) в положення “Авт” і натиснути кнопку поз.2 (1-9S1) “Режим авт.”.

9.2. Порядок роботи в "автоматичному" режимі за допомогою контролера SIMATIC C7-613

Примітка. Передумовою "автоматичного" режиму є положення перемикачів

поз. 7 (1-SA1, 2-SA1) в положенні "Авт " i підсвічення зеленим кольором кнопок поз.2 (1-9S1, 2-9S1) "Режим авт." на дверях електричної шафи.

Включити в роботу контролер так, як сказано в п.п. 9.1.

Визначившись з вихідними (початковими) даними для процесу сушіння (див. розділ 8), відкрити вікно, наприклад, для сушарки 1:

Натискуючи по черзі шість раз програмну клавішу "F4", переглянути i при необхідності скоректувати вищезгадані вихідні (початкові) дані.

При цьому коректування значень виконується в наступній послідовності:

- за допомогою курсорних клавіш (п.6.1.6) вибрати необхідний параметр, тобто число;

- натиснути системну клавішу "SHIFT"; -.

- натискуванням на функційні клавіші К1, ., К10 набрати потрібне число;

- ввести в пам'ять контролера набране число натискуванням на системну клавішу "ENTER".

Якщо вихідні (початкові) дані узгоджені, то натиснути функційну клавішу "К8" ("ПУСК" процесу сушіння). При цьому утворюється вікно:

Якщо дані обновлені і необхідно розрахувати нові уставки, то треба вибрати опцію "Розрахувати" натискуванням на програмну клавішу "F4". При цьому утворюється вікно:

Якщо є необхідність, то натискуючи по черзі на програмну клавішу "F4", можна переглянути i скоректувати розраховані уставки.

Щоб запустити процес сушіння, треба натиснути функційну клавішу "К8". При цьому утворюється вікно:

Натиснути програмну клавішу "F1", щоб підтвердити запуск процесу сушіння у вибраній камері. Після останнього натискування процес керування сушінням буде виконуватися автоматично.

Якщо вихідні (початкові) дані після попереднього сушіння не змінювалися, то у вікні:

натискуванням на програмну клавішу "F1", вибрати опцію "Використати старі (уставки)". При цьому утворюється вікно,

в якому можна переглянути i скоректувати старі уставки.

Послідовно виконуючи описані вище дії, запустити процес сушіння у вибраній камері.

Примітка. Якщо установки були уже розраховані в операторській станції або раніше в контролері, то опції "розрахувати" або "використати cmapi", які описані вище, відсутні, а запуск процесу сушіння виконується натискуванням на функційну клавішу "К8".

Щоб припинити процес сушіння за ініціативою оператора-технолога, достатньо натиснути на функційну клавішу "К9". В результаті цього з'являється вікно:

Натискування на програмну клавішу "F1" остаточно підтвердить зупинку процесу сушіння.

Щоб переглянути значення параметрів агента сушіння, деревини, а також часові параметри (загальні i за етапами), необхідно у вікні

натискувати по черзі на програмну клавішу "F1" i таким чином вибирати необхідні інформаційні вікна.

Примітка. Натиснувши на програмну клавішу "F2", можна отримати підказку щодо позначень параметрів, які мають місце в даному інформаційному вікні.

9.3. Порядок роботи в "місцевому" режимі керування

Цей режим передбачає керування клапанами (на гарячій i холодній воді) i шиберами кожної сушарки за допомогою функційних клавіш текстової панелі.

Наприклад, щоб перевести керування першою камерою в "місцевий" режим, необхідно натиснути на функційну клавішу "К2".

Натисніть на функційну клавішу "КЗ" для керування шиберами. В результаті відкривається вікно:

Якщо натискувати на програмну клавішу "F1", шибери будуть відкриватися, а на клавішу "F4" - закриватися. При цьому неперервно висвічується в % степінь відкривання шиберів.

Примітка. Керування у ecix режимах роботи ("автоматичному", "дистанційному" i "ручному") завжди виконується синхронно для ecix трьох шиберів.

Натисніть на функційну клавішу "К4" для керування клапаном на гарячій воді. В результаті відкривається вікно:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com