У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК

Перелік скорочень та термінологія

В документі прийняті наступні скорочення:

AI

AO

C7-613

CPU

DB

DI

DO

FB

FI

HMI

I/O

IM

MMC

MPI

PC

PG

PLC

PS

SM323

SM331

Step7

W

АСК

АЦП

ИВ-3

ОС

ПВЕ

ПІД

ПЛК

Тз

Тс

- ввід аналоговий

- вивід аналоговий

- компактний блок керування SIMATIC

- центральний процесорний модуль

- блоки даних

- ввід дискретний

- вивід дискретний

- функцій ний блок

- відносна вологість сушіння

- Human-Machine Interface, інтерфейс “людино-машина”

- ввід/вивід

- інтерфейсний модуль

- мікро карта пам’яті

- Multi Point Interface, стандартний багатоточковий інтерфейс

- персональний комп’ютер

- програматор

- програмований логічний контролер

- блок живлення

- модуль дискретного вводу-виводу

- модуль аналогового вводу

- програмний пакет

- вологість деревини

- автоматизована система керування

- аналогово-цифрове перетворення

- вимірювач вологості деревини

- операторська станція

- правила влаштування електроустановок

- пропорційно-інтегральний-диференціальний алгоритм керування

- програмований логічний контролер

- температура агента сушіння за зволоженим термометром

- температура агента сушіння за сухим термометром

Нижче приведено список основних термінів, які використовуються в даному матеріалі.

Операторська станція – сукупність апаратних і програмних засобів, які використовуються оператором-технологом і призначені для вибіркового представлення інформації про технологічний процес на екрані телевізійного монітора, а також для ручного керування.

Миша – маніпулятор, який являє собою переміщуваний по столі пристрій, і використовується для встановлення курсора в потрібну точку екрану.

Стандартне програмне забезпечення – базове програмне забезпечення, розроблене сторонніми фірмами для персональних комп’ютерів, яке є комерційним продуктом і носить універсальний характер. В операторській станції стандартним програмним забезпеченням, зокрема є операційна система Microsoft NT 4.0 + Service Pack або Microsoft Windows 2000.

Програмне забезпечення споживача (прикладне) працює під керуванням базового програмного забезпечення. Воно розроблене з урахуванням конкретного проекту автоматизації.

Поточна (динамічна) інформація – інформація про параметри “на даний момент”. Поточна інформація, яка вимагається для представлення на екрані монітора, періодично (приблизно 1 раз за 3-4 секунди) запитується у ПЛК. Попадаючи на екран, кожне нове значення “затирає” попереднє значення.

Архівна інформація (тренд) – інформація, яка характеризує передісторію процесу. Архівна інформація з певним періодом часу передається від ПЛК до операторської станції, записується в її локальний архів і може викликатися на екран командою оператора.

Сигналізація – інформація про помилки, пов’язані з недопустимим значенням параметрів або неполадками програмно-технічних засобів. Сигналізація виконується в вигляді мигання і/або зміни кольору окремих частин зображення.

Попереджувальна сигналізація – сигналізація про безпечні помилки, які не вимагають негайного втручання людини.

Аварійна сигналізація – сигналізація про небезпечні помилки, які вимагають негайного втручання людини.

Технологічна сигналізація – сигналізація про помилки, пов’язані з недопустимими значеннями сигналів і викликані неправильним настроюванням системи, неполадками в технологічному обладнанні або неполадками периферійних засобів керування (здавачі, виконуючі пристрої).

Прикладна сигналізація – сигналізація про помилки, пов’язані з неполадками програмно-технічного комплексу.

Нова помилка – помилка, факт появлення якої не квітований оператором.

Поточна помилка – наявна помилка, факт появлення якої квітований оператором.

Квітування – команда оператора, яка свідчить про те, що він був повідомлений про появу помилки.

Робоча область екрану – область екрану, на якій подається викликана опертором інформація у вигляді мнемосхем і різних вікон. Робоча область займає основну площу екрану.

Мнемосхема – переважно графічне зображення, яке має імя і представляє динамічну інформацію на фоні статичної “картинки”, яка показує в умовному вигляді конфігурацію та взаємозв’язок окремих частин технологічного обладнання і елементів. Мнемосхема може містити зображення графічних примітивів, порівняно складних фігур, текстів, сигнатур і т.п.

Вікно – додаткове зображення, яке за командою оператора тимчасово вводиться поверх поточної мнемосхеми. Одночасно можна відкрити декілька вікон.

Графік – вікно, яке використовується оператором в процесі діалогу для пошуку необхідної інформації або задання певних параметрів.

Список – інформація в діалоговому вікні, організована у вигляді переліку.

Ручне керування – сукупність процедур зі зміни параметрів або стану об’єкта.

Клавіші миші – дві клавіші (ліва і права), при натисканні яких на екран викликається необхідна інформація або формується команда.

Екранні клавіші – зображення на екрані, яке за формою нагадує звичайні клавіші та використовується для виклику мнемосхем, пошуку необхідної інформації, подачі різних команд і т.д.

Селекторні кнопки – зображення на екрані, які за формою нагадують звичайні кнопки і використовуються для вибору одного з декількох значень або для вказування істинності деякого значення.

Кнопки з незалежною фіксацією – екранні елементи керування, стан яких при натисканні лівої кнопки миші можна переключати і відповідно змінювати їхній вигляд відображення. При включеному стані вони позначаються символом “х”, у виключеному стані це позначення знімається. За допомогою цих кнопок користувач може вибирати/відмінити певну опцію, а у випадку групи кнопок можна вибрати/відмінити декілька опцій.

Активність – стан зображення, при якому стосовно до нього можуть виконуватись задані дії. Активними можуть бути мнемосхема, окремий об’єкт на мнемосхемі, діалогове вікно, екранна клавіша і т.д.

1. Вступ

У наш час важко уявити собі галузь народного господарства чи промисловості, в якій не можна було б використати мікроконтроллер чи електронно обчислювальну машину. Новітні вимірювальні та інформаційні технології, на основі використання мостів змінного струму та імпедансних датчиків, що в основному застосовуються для розробки і налагодження серійного виробництва сучасних електронних засобів вимірювання широкого кола фізичних параметрів, вже впроваджені в різних галузях. Ці пристрої можуть вбудовуватись в контури керування цілими технологічними процесами, окремими приладами чи системами.

З появою мікропроцесорів почався новий період у сфері автоматизації виробничих процесів. У складі технічних засобів автоматизації виробничих процесів він використовується практично на всіх рівнях обробки даних, до обчислювальних комплексів і систем. При цьому істотно розширюються можливості периферійних пристроїв.

Завдання створення автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСКТП) з використанням ПК (персонального комп’ютера) постають практично у всіх галузях. Перед розробниками автоматизованих систем виникають, у першу чергу, питання: яким чином реалізувати вже відомі технічні системи на надійнішій елементній базі та з більшою ефективністю. При цьому вирішується питання взаємозв’язку показників надійності системи та економічної ефективності.

Деревообробна промисловість теж не являється винятком серед інших сфер використання ПК. Особливо його застосування важливе у керуванні процесами сушіння деревини, що є обов’язковим етапом технологічного процесу деревообробного виробництва. Для досягнення найкращої якості матеріалу та виробів, що з нього виготовляють, там необхідний постійний контроль та регулювання параметрів технологічного процесу.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com