У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Форми презентації політика у мас-медіа

Форми презентації політика у мас-медіа

Мас-медіа займають центральну позицію в формуванні іміджу політичних діячів. Інформація ЗМІ стає підчас єдиним джерелом відомостей про політиків, тому саме від діяльності засобів масової інформації залежить ставлення населення до політиків і тим самим успішність проведення передвиборної компанії. Ясна річ, що за цих обставин перебіг інформації про політиків не може бути поза увагою як самих політиків, так і дослідників комунікативних процесів. Втім, у більшості досліджень аналіз інформації мас-медіа про політиків зводиться лише до визначення таких параметрів, як кількість згадувань про політиків (обсяг або тривалість повідомлень) та загальна оцінка матеріалів (позитивна чи негативна), яка визначаються скоріше на підставі власних вражень і не має чітких об'єктивних критеріїв.

Результатів подібних досліджень недостатньо для побудови цілісного уявлення про висвітлення політиків в інформаційному просторі. Ситуацію може виправити виокремлювати та застосовувати більш детальних та чітких показників представленості політиків в ЗМІ, серед яких, на нашу думку, одним із базових може стати такий показник як форма презентації політиків.

Форма презентації політиків - це усталені способи їх висвітлення в інформаційному середовищі, типові прояви їх особистості у змісті сукупності повідомлень, місце, яке займає інформації про політиків в структурі повідомлень.

Повідомлення мас-медіа за своєю структурою має, на нашу думку, три основні елементи: мета повідомлення, його зміст та смисли, навколо яких воно побудовано. За метою повідомлення може бути спрямоване, по-перше, на інформування, опис подій та стану справ, тобто на предметно-практичну дійсність; по-друге, на пояснення, інтерпретацію подій та явищ, розгляд причин та наслідків; та, по-третє, на стимулювання, звертання, заклики до одержувачів інформації.

Зміст повідомлення у мас-медіа являє собою конкретну інформації , що подається у певному форматі (випуски новин, реклама, телешоу, інтерв'ю, тощо). Він підпорядкований меті повідомлення та має певну організацію. Елементи змісту об'єднані в одне ціле смислом повідомлення.

Найбільш яскравим конкретним виразом смислу інформації у мас-медіа є припущення (поняття, близьке за значенням до понять "пропозиція" за Андерсоном, Клінчем, "фрейм" за Гемсоном, "смислом як четвертим відношенням речення" Ж.Дельоза). Формою фіксації припущень про політиків є речення, судження. У друкованих ЗМІ припущення найбільшою мірою сконцентровано у назві статті, у електронних - в авторських коментарях, хоча частіше за все припущення не має в повідомленні текстуального виразу.

В змісті повідомлення політик може бути представлений власним ім'ям, описом фактів політичної діяльності, оціночними судженнями про особистість та діяльність політика, самопрезентацією (зовнішній вигляд, мовлення) тощо.

Найважливішими формами висвітлення образу політика у повідомленнях ЗМІ, з нашої точки зору, є : 1) найменування, опис, констатація фактів про політика, показ зовнішності, висвітлення заяв; 2) пояснення, аналіз проявів політика, інтерпретація вчинків; 3) приписування політику якостей, певних характеристик та оцінок.

Різниця між поясненням та приписуванням нами вбачається у тому, що при поясненні аналізуються прояви політика в певній реальній ситуації шляхом визначенням внутрішніх зв'язків між окремими проявами політика та елементами ситуації, а при приписуванні на політика накладаються уявлення комунікатора, що створює "нову" дійсність.

Опис дій політика, констатація його висловлювань, показ зовнішності та висвітлення заяв відносяться до особистісних проявів політика, тобто проявів політика як особистості. У випадках лише згадувань про політика, посилання на нього, коли політик є тільки доповненням, обставиною у тексті повідомлення, прояв особистості політика є мінімальним.

Висвітлення проявів політика у повідомленнях ЗМІ спирається на певні припущення автора повідомлення щодо нього. Припущення (пропозиції) щодо політика, з нашої точки зору, разом з найменуваннями, що надаються політику, і є головними формами смислової складової подання політика у інформації мас-медіа.

Використання різноманітних форм презентації політика у мас-медіа завжди пов'язано з подіями, що відбуваються в суспільстві. Інтерес до політичного діяча насамперед залежить від того, з якими подіями постає фігура політика, від того, чи стає сама презентація політика подією.

Виходячи з вищесказаного, для вивчення презентації політиків у сукупності повідомлень ЗМІ нами була розроблена схема аналізу, у яку ввійшли такі показники : " ім'я політика, канал та час виходу передачі, " події, навколо якої висвітлюється образ політика, " припущення ("пропозиції") щодо особистості та діяльності політика, " форми презентації політика в повідомленні (опис дій політика, констатація висловлювань політика, показ зовнішнього вигляду політика, заяви політика, посилання на політика, коментарі та пояснення щодо політика, оцінки (оціночні судження).

Наведена схема аналізу у відповідності з завданнями дослідження може бути розширена шляхом деталізації окремих пунктів. Так, опис дій політиків може фіксуватися за ознакою їх спрямування або ефективності, констатація висловлювань - як нейтральна або упереджена, заяви політиків - як констатація, пояснення, пропозиції, обіцянки, звинувачення тощо.

Розроблена схема була апробована в дослідженні, що проводилося з 1 вересня по 8 жовтня 1999 року. Об'єктом нашої уваги стали випуски новин трьох загальнодержавних каналів телебачення, радіо та газета "Факты и комментарии". Це зумовлено тим, що випуски новин, як засвідчують дослідження інформаційного простору, мають найвищий рейтинг серед передач суспільно-політичного спрямування, а газета "Факты и комментарии" мала на той час найбільший тираж серед періодичних видань. Тобто, метою нашого дослідження було з'ясувати висвітлення політиків у тих передачах, що мають найбільшу аудиторію і тим самим вплив на більшість населення України.

За розробленою схемою було проаналізовано 25 випусків УТН (канал УТ-1, час виходу о 21год.), 25 випусків ТСН (канал "1+1", час виходу 21год.45хв.), 25 випусків "Подробности"(канал Интер, час виходу 20 год.), 24 випуска новин Національного радіо (час виходу 22год.) та 28 випусків газети "Факты и комментарии".

Одиницею контент-аналізу серед передач телебачення та радіо було обрано повідомлення про окрему подію, а при аналізі газети - окрема стаття, в якій велась мова про політиків. Такий вибір був зроблений тому, що саме окремі подіє у випусках новин на телебаченні та радіо та окремі статті привертають увагу у перше чергу.

Отримані результати, що наведені наприкінці статті, красномовно пояснюють, чому саме Л.Кучма здобув перемогу на попередніх президентських виборах. Крім тотального домінування в інформаційному просторі він мав переваги і у формах представленості в повідомленнях ЗМІ. Показовим у цьому плані є показник співвідношення заяв політика у повідомленнях ЗМІ (як однієї з найсильніших форм особистісної представленості політика у повідомленні) до поясненням його дій. Для Л.Кучми воно складає 101 до 35, тобто 2.89, а для О.Мороза - відповідно 5 до 31, тобто 0.16. Тому невипадково, що під час передвиборної кампанії існувала думка, що "нема з кого вибирати", "крім Кучми більше нікого немає".

В цілому методика дозволяє визначати кількість згадувань про політиків, форми презентації політика у повідомленні, визначати типові способи організації повідомлень про політиків, виявляти особливості висвітлення політиків по різних каналах, з'ясовувати зміст припущень та найменувань та бути основою для більш детального та змістовного аналізу іміджу політиків.

Прізвище політика

Форми презентації політиків

Опис дій

Конста-тація висловлю-вань

Показ зовніш-нього вигляду

Заяви політика

Посилання на політика

Коментарі щодо політика

Оцінки політика

Н.Вітренко

8

8

12

11

33

12

3

Л.Кучма

173

177

116

101

187

35

31

Ю.Костенко

1

2

2

3

7

1

0

Є.Марчук

1

15

14

6

34

10

1

О.Мороз

10

11

18

5

33

31

4

О.Ткаченко

21

43

42

16

42

23

5

П.Симоненко

1

1

3

1

15

2

2

Г.Удовенко

1

1

4

0

15

1

0

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com