У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Авторитаризм в країнах Азії, Африки та Латинської Америки: процес та еволюція

Сторінка 3

У той же час авторитарна по-литическая система має і свої досто-инства, що особливо відчутні в екстремальних ситуаціях. Авторитарна влада має порівняно високу здатність забезпечувати политиче-скую стабільність і суспільний по-рядок, мобилизировать суспільні ресурси на рішення визначених за-дач, переборювати опір поли-тических супротивників. Усе це робить її досить ефективним засобом проведення радикальних суспільних реформ.

У сучасних умовах постсо-циалистических країн чистий автори-таризм, що не спирається на активну масову підтримку і деякі демо-кратические інститути, навряд чи може бути інструментом прогресивного ре-формування суспільства і здатний пре-вратиться в кримінальний диктаторський режим особистої влади, не менш разру-шительный для країни, чим тоталита-ризм. Тому сполучення авторитарних і демократичних елементів, сильної влади і її підконтрольність громадянам найважливіша практична задача на шляху конструктивного реформування суспільства.

Демократично ориентирую-щиеся авторитарні режими не довго-вічні. Їхньою реальною перспективою явля-ется більш стійкий у сучасних умовах тип політичної системи демократія. Резюме Авторитаризм державний лад, при якому необмежена влада знаходиться в одного чи обличчя групи облич, що не допускають політичну оппо-зицию, але автономію особистості, що зберігає, і суспільства у внеполитических сферах.

Авторитаризм може бути представлений: монархією, деспотичним диктаторським режимом, військовою хунтою й іншими системами правління.

Для авторитаризму характерно:

1. Автократизм.

2. Необмеженість влади.

3. Опора на силу.

4. Монополізація влади і політики.

5. Відмовлення від тотального контролю.

6. Рекрутирование політичної еліти

Авторитаризм має потребу в легітимації влади.

Авторитаризм має сильні і слабкі сторони.

До сильного відносять:

1. порівняно висока здатність забезпечувати політичну стабільність і суспільний порядок;

2. мобилизировать суспільні ресурси на рішення визначених задач;

3. переборювати опір політичних супротивників.

Т.е. авторитаризм ефективний засіб проведення радикальних обще-ственных реформ.

До слабкого відносять:

1. повну залежність політики від позиції глави держави чи групи вищих керівників;

2. відсутність у громадян можливостей запобігання політичних чи авантюр сваволі;

3. обмеженість інститутів артикуляції, політичного вираження общественных інтересів.

Список використаної літератури:

1. Політологія: Підр. Для ун-тів / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1993. – 576с.

2. Політологія: Підр. Для студентів ун-тів. – 2-е вид., зі змінами. – Львів, 1994, - 592с.

3. Політологія: Курс лекцій: Навч. Посібник / За ред. І. С. Дзюбка: К.: Вища шк., 1993. – 271с.

4. Політологія: Курс лекцій / Авт. кол.: І. С. Дмитрів, О. М. Рудакевич, З. С. Сокол, В. А. Кулик та ін. – Тернопіль: АСТОН, 1998. – 159с.

Назва реферату: Авторитаризм в країнах Азії, Африки та Латинської Америки: процес та еволюція
Розділ: Політологія, політісторія
Опубліковано: 2008-03-18 15:38:45
Прочитано: 10167 раз

1 2 [3]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com