У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Американо-українські відносини (1991-2005 рр.)

Американо-українські відносини (1991-2005 рр.)

Зміст

Вступ………………………………………………………………………… 3-4

Розділ І. Політичні стосунки США і України…………………………… 5-22

Розділ ІІ. Торгово-економічні взаємовідносини між США і

Україною……………………………………………………………23-34

Розділ ІІІ. Американо-українське співробітництво у здійсненні миротворчих кампаній……………………………………………35-40

Висновки…………………………………………………………………… .41-42

Список використаних джерел та літератури…………………………… .43-45

Вступ

Актуальність теми. Актуальність теми даної курсової роботи зумовлена тим, що незалежна Україна посідала різне місце у політиці адміністрації президентів США. Бачення ними молодої держави змінювалося, еволюціонувало в залежності від подій та становища на міжнародній арені, внутрішнього життя України та власне від особливостей підходу американських адміністрацій. Часто визначальним фактором місця України в зовнішньополітичній стратегії США було те, наскільки Україна „ вписувалася ” чи не „ вписувалася ” в неї.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження в курсовій роботі є америкино-українські взаємовідносини, які почалися з здобуттям незалежності Україною, тобто з 1991 року, і тривають до цього часу.

Предмет дослідження. Предметом дослідження курсової роботи виступає зовнішня політика Сполучених Штатів щодо України.

Хронологічні рамки. Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1991 по 2005 роки. Нижньою межею даного дослідження є 1991 рік. В цьому році відбувся розпад Радянського союзу і утворилася незалежна Україна. Верхньою межею даного дослідження виступає 2005 рік, до президентських виборів.

Мета даної курсової роботи полягає в об’єктивному і всесторонньому висвітленні основних аспектів американо-українських відносин залежно від політики яку проводили американські та українські уряди і президент.

Виходячи з мети даної роботи потрібно вирішити такі завдання:

1. Показати розвиток американо-українських політичних стосунків починаючи з 1991 і до 2005 року.

2. Висвітлити торгово-економічні відносини між США та Україною.

3. Проаналізувати участь України в миротворчих кампаніях США і НАТО.

Дана тема досить широко досліджена як в українських так і в американських виданнях. Багато цікавої інформації по даній темі також міститься в Інтернеті. Щодо друкованих видань, то зокрема Гарань О. у своїй статті „ Розпад СРСР і українське питання в політиці США ” [2] показує ставлення США до розпаду СРСР і утворення незалежної України. Інший вчений Дубовик В. в своїй праці „ Політика США по відношенню до незалежності України (1991-1994рр.)”. Аналіз концепцій американської політології [5], висвітлює американо-українські відносини за 1991-1994 роки. Заслуговує на увагу також стаття Щербака Ю. „ Позначені безпрецедентним динамізмом [14] ”. Цікавою є праця авторів Каменського Є. і Шашкевича А. „ Політика США щодо України ” [6].

Щодо висвітлення торгово-економічних відносин між США та Україною то треба звернути особливу увагу на статтю Парканського

„Экономическое отношение США с Украиной ” [11]. В ній автор широко висвітлив торговельно-економічні відносини США і України в проміжку часу від 2000 до 2005 року. Треба зазначити, що дуже цікавою є стаття Лебедєва И.А „ Об американской правительственной помощи странам СНГ” [9]. В цій статті автор показує які економічні надходження були надані країнам СНД, в тому числі і Україні.

Практична значущість. Практична значущість курсової роботи полягає в тому, що зібраний і узагальнений в ній матеріал, на наш погляд може бути використаний учнями, студентами і всіма тими хто цікавиться проблемами міжнародних відносин, зокрема взаємостосунками між США і Україною.

Структура роботи. Робота складається з вступу 3-х основних розділів, висновків і списку використаних джерел та літератури.

Розділ І Політичні стосунки США і України

Незалежна Україна посідала різне місце у політиці адміністрацій президентів США. Бачення ними молодої держави змінювалося, еволюціонувало в залежності від подій та становища на міжнародній арені, внутрішнього життя України та власне від особливостей підходу американських адміністрацій. Часто визначальним фактором місця України в зовнішньополітичній стратегії США було те, наскільки Україна „вписувалася” чи не „вписувалася” в неї. Загалом в україно-американських відносинах можна виділити декілька етапів.

Етап І. „Русоцентричний” підхід Вашингтона (1991-1994) 1. Відносини Україна-США за президентства Джорджа Буша-старшого Розпад Радянського Союзу та утворення на його теренах п’ятнадцяти незалежних республік припав на час президентства Джорджа Буша-старшого. Радянська „перебудова” принесла потепління у відносинах між США та Радянським Союзом. Вдалося налагодити добрі, якщо не дружні стосунки з Михайлом Горбачовим. З’явилася надія, що ослаблений та реформований, колишній суперник відмовиться від реалізації комуністичної ідеології. Тоді США можна було б вважати себе переможцем у „холодній війні”. Відцентрові тенденції в СРСР, що чітко проявлялися на той час, могли стати цьому на заваді. Адже у разі їх остаточної перемоги США опинялися перед необхідністю мати справу із 15 незалежними новоствореними державами з їх численними внутрішніми проблемами, новим керівництвом та відсутністю власної державності у дорадянський період у багатьох з них взагалі. Більш того, велику роль у формуванні підходу президентської адміністрації США у 1990-1991 році відіграв той факт, що деякі з них, в тому числі і Україна, здобували б свою незалежність разом із значним арсеналом ядерної зброї, що розташовувалася

на їх території [22,с.104].

Першопочатково переважна більшість американських урядовців

дивилася на українську декларацію суверенітету та наступні кроки України по відокремленню від СРСР із острахом. Президент США Дж. Буш до останнього намагався підтримувати М.Горбачова у його зусиллях зберегти СРСР, що розвалювався на очах. Звідси - промова американського президента про небезпеку „самовбивчого націоналізму” під час його перебування у Києві, що ввійшла в історію під назвою „Chicken Kiev Speech” („слабкодуха”, „полохлива”). Вже після референдуму в Україні 1 грудня 1991 року, під час якого український народ підтвердив своє бажання розбудовувати власну державність, США висували ряд вимог для визнання України як незалежної держави. Ультимативною була вимога до України з боку США позбутися ядерної зброї, що перебувала на її території. Лише коли стало остаточно ясно, що СРСР політично та юридично припиняв своє існування, США визнали Україну (25 грудня 1991 року) разом з рядом інших колишніх радянських республік. Дипломатичні відносини було встановлено 3 січня 1992 року. Тривалий час після розпаду СРСР адміністрація президента США перебувала на „доктринальному роздоріжжі” у виробленні своєї зовнішньополітичної стратегії щодо України. У питанні про можливу політику США щодо неї існувало два основні напрями, що сперечалися: „русоцентристи” (здебільшого ліберали та прихильники ідеї єдиного блоку пострадянських держав, що збиралися б навколо Росії) і „реалісти” (переважно консерватори та представники школи „політичного реалізму”). На різних етапах розвитку дискусії у США між ними ініціатива переходила від одного напрямку до іншого [2,с.75].

Визначальним у виробленні Сполученими Штатами „нової української політики” був той факт, що після розпаду СРСР Україна успадкувала третє в

світі за потужністю угруповання наступальної стратегічної ядерної зброї,

націлене на Захід. Як поведеться керівництво нової держави, який курс обере, було невідомо. Тому вирішення питання про долю української ядерної зброї на даному етапі відносин стало пріоритетним для США.

Ще у тексті „Декларації про державний суверенітет” 1990 року Верховна Рада України проголосила нейтральний та без’ядерний статус

України. Саме з цим були пов’язані очікування Києвом моральної та матеріальної підтримки з боку Заходу, якої не послідувало. Великою мірою це було обумовлено невпевненістю та хитанням позиції Києва стосовно майбутнього ядерної зброї на території України [5,с.8].

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com