У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування гуманітарної політики Євросоюзу

Сторінка 5

4. Програма ЄС „YOUTHнові можливості для молоді Європи

Підтримка духовного, фізичного, інтелектуального і нарешті соціального розвитку молоді є одним із ключових аспектів культурної діяльності Євросоюзу. Згідно з основних принципів роботи усіх установ ЄС, а також враховуючи сучасні тенденції, ідеї та концепції, проаналізувавши сьогоднішню ситуацію молоді в країнах Європи, дана організація розробила проект, що отримав назву „YOUTH”, тобто „МОЛОДЬ”.

Програма YOUTH – це сукупність новостворених установ, закладів, інститутів, основною метою яких є надання додаткової спеціальної освіти на якісно новому рівні (робота вузькопрофілізованих курсів із різноманітних дисциплін, інститути підвищення кваліфікації, організація наукових та просвітницьких семінарів, лекцій, зборів), що розроблена для людей віком від 15 до 25 років. Дана програма діє у 30 країнах Західної та Центральної Європи. В контексті даного проекту спеціальна комісія Євросоюзу з питань соціальної та культурної політики займається працевлаштуванням молоді. Також у рамках цієї програми відбувається обмін спеціалістами (добровільно) як на постійне місце роботи, так і на тимчасове, для здобуття певного досвіду роботи в міжнародних організаціях, для укріплення і зміцнення міжнародної спільноти, зокрема молоді. Програма була затверджена 27 березня 2000 року та була закріплена за комісією EVSp (European Voluntary Service programmes), яка і контролювала процеси обміну, працевлаштування та додаткової освіти[9]. В усіх 30 країнах відбувається реалізація проекту на національному рівні. Лише в перший рік діяльності даної програми з бюджету ЄС було виділено більше 172 млн. євро. Крім того, робота комісії розповсюджується і на 27 країн-партнерів середземноморського регіону. В 12 з цих країн були створені спеціальні Координаційні центри, які значно полегшують реалізацію завдань, які ставить перед собою ЄС. Програма YOUTH підтримує співпрацю і з країнами Південно-Східної Європи, країн-членів Співтовариства Незалежних Держав (СНД), з країнами Латинської Америки.

По всьому світові створено 8 так званих центрів-ресурсів (Resource centers), що підпорядковані YNA (the YOUTH National Agencies). Ці центри-ресурси називають також SALTO-YOUTH. Їх основна мета – надати сучасній молоді джерела достовірної інформації, підтримку в галузі роботи в Інтернет, доступ до найбільших бібліотек світу для того, щоб покращити не тільки освітній рівень молоді, але і забезпечити успіх майбутнім проектам самої молоді.

Отже, окремими об’єктом діяльності Євросоюзу є молодь. Зокрема Комісія ЄС з культурних та соціальних питань розробила проект „YOUTН”, якому було надано чинності з 2000 року. Основним завданням організації є: підвищення культурного і освітнього рівня молоді, працевлаштування молоді, обмін кадрами між державами, надання інформаційних джерел, зміцнення міжнародної спільноти молоді. Проект є актуальним у 30 європейських країнах, але також активно запроваджується і в інших державах світу.

5. Охорона навколишнього середовища в контексті діяльності ЄС

Невід’ємною частиною діяльності Євросоюзу є фінансування проектів, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. Яскравим прикладом проведення такої політики є запровадження проекту “LIFE”, який є фінансовим інструментом охорони навколишнього середовища. Започаткована ця програма була в 1992 році. Саме через цю установу відбувається фінансування усіх екологічних ініціатив Європейського Союзу. Програма розповсюджена по всій території Західної і Східної Європи.

Реалізацію програми відбувалася в декілька етапів: 400 млн. євро були асигновані для першої фази (1992-1995), приблизно 450 млн. були асигновані для другої фази (1996-1999), поточна фаза “Life III” (2000-2004) має бюджет 640 мільйонів євро. В структурі життєздатного розвитку “Life III” повинна внести свій доробок у розвитку та підвищенні Спільності екологічної політики.

Висновки

Сьогодні Європейський Союз - економічне і політичне співтовариство, що об'єднує більш 375 млн. чоловік. ЄС продовжує неухильно розвиватися шляхом поглиблення інтеграції і розширення сфери відповідальності стосовно країн-членів. Народження євро стало важливою віхою на шляху до економічного і валютного союзу. Але підписанню документів щодо ЄС передував довгий період становленні європейської єдності, концепції єдиної Європи. Саме під час еволюції цих поглядів і виробилася система цінностей і головних завдань, які має поставити перед собою європейське об’єднання. Головна мета – укріпити Європейську фінансову структуру, для чого і був створений ЕВС (економічний і валютний союз), спеціальна комісія, а також розроблено низку програм і заходів. Але не зважаючи на економічну орієнтацію ЄС, дана організація переймається також культурними, соціальними, політичними, гуманітарними проблемами тощо.

Щодо останньої, тобто гуманітарної проблеми, то ЄС вбачає у даній сфері такі основні цілі своєї роботи:

- фінансування проектів, що мають соціально спрямовану орієнтацію;

- розробка власних комітетів, організацій, програм;

- залучення більшої кількості країн до вирішення загальнолюдських проблем;

- сприяти зміцненню союзу через гуманітарну політику;

- пропагувати ідеї демократії, займатися просвітницькою діяльністю;

- допомагати постраждалим країнам під час війн або природних лих;

- захищати права людей у світі;

та багато інших аспектів гуманітарної діяльності.

Основою будь-яких міжнародних відносин є економічні зв’язки та фінансова база. Тому Європейський Союз значною мірою сприяє капіталовкладенням країн-членів в розробку спільних проектів, зокрема гуманітарного профілю. Сьогодні Європейським Союзом досягнуто значних результатів в цій галузі діяльності. За останні десять років із бюджету Євросоюзу було виділено більше 5 млрд. євро для проведення власної гуманітарної політики, що значно сприяло консолідації Європейського народу, покращення його життєвого рівня, вирішенню багатьох проблем міжнародного рівня. У даній роботі була зроблена спроба дати оцінку діяльності ЄС та проведення гуманітарної політики і більш глибоко розкрити першопричини даних процесів.

Список використаних джерел

Література:

Agenda 2000: for a stronger and wider Union: document drawn up on the basis of COM(97), European Commission. Bulletin on the European Union. Supplement 1997/05. Luxembourg: EUR-OP, 1997

Association agreements with the countries of Central and Eastern Europe: a general outline / EC, Commission. COM Documents 1990/0398 final. Luxembourg: EC, 1990.

European Council: 20-21 November 1997: Luxembourg: speech by the president Jose Maria Gil-Gil-Robles: Presidency conclusions: extraordinary Summit on employment: special edition / EU, European Parliament. 3/S-97/ 3597/PE 167., S.I., EP, 1997.

Манжола В. А., Копійка В.В. Європейський союз у міжнародних відносинах. – Київ: Інститут міжнародних відносин, 1998.

Крушинський В.Ю. Європейський союз: історія і сучасність: Конспект лекцій. – Київ: Інститут міжнародних відносин, 2000.

История европейской интеграции / Под ред. А. С. Намазовой, Б.Эмерсон. – Москва: ИВИ РАН, 2002

Haas E.-B. The uniting of Europe. – Zud. Edn., 1968

Redmond J. The expending European Union. Past, Present, Future. – London: Lynne Rienner Publishers, 1998.

Rose R., Haerpfer Ch. Democracy and enlarging the European Union eastwards. – Florence: European University Institute, 2003.

Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський союз: заснування і етапи становлення. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2002.

Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001.

Європейський Союз. Консолідовані договори, Київ, Вид. „Порт-Роял”, 1999.

Інтернет-ресурси:

http://europa.eu.int/

http://www.eur.ru/

http://www.eurunion.org/infores/euindex.htm/

http://europa.eu.int/eur-lex/en/

http://www.ambassade.dk/dkrussimose-da.php3/

1 2 3 4 [5] 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com