У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування гуманітарної політики Євросоюзу

Сторінка 3

У 1986-1992 роках відбувається активізація євроінтеграційних процесів. Після підписання Єдиного європейського акту (ЄЄА) Співтовариство вступило в якісно новий етап розвитку, пов'язаний із завершенням формування єдиного внутрішнього ринку. ЄЄА надав імпульс інституціональному реформуванню Співтовариства в напрямку розширення повноважень комунітарних інститутів і генералізації принципу мажоритарного голосування, поширив інтеграційні процеси на нові сфери, зокрема, охорону довкілля, а також включив механізм Європейського політичного співробітництва у правову систему Співтовариства, що підвищило його роль як самостійного суб'єкта міжнародної політики.

Формально початок новому етапові розвитку інтеграції було покладено підписанням Маастрихтського договору в 1992 р., який заснував Європейський Союз на базі Європейських співтовариств, доповнених сферами політики й формами співробітництва, визначених у цьому Договорі[5]. Країни-члени стали на шлях об'єднання зусиль у реалізації спільної зовнішньої політики й політики безпеки; європейського громадянства; гармонізації юридичних і політичних порядків країн-членів у просторі без кордонів; будівництві Економічного й валютного союзу, введенні єдиної європейської валюти. На початку XXI століття Європейський Союз перебуває на якісно новому етапі своєї еволюції, який визначається кардинальним розширенням на Схід, проведенням радикальної інституціональної реформи, якісним поглибленням інтеграційного процесу в рамках економічного і валютного союзу.

Європейський Союз базується на трьох засадах:

1) Європейське співтовариство (ЄОВС, ЄЕС, Євратом) з доповненнями та формами співробітництва, передбаченими угодою про Європейський Союз (Маастрихтська й Амстердамська угоди);

2) спільна зовнішня політика і політика у сфері міжнародної безпеки;

3) співробітництво у внутрішній та правовій політиці.

Якщо європейські договори 50-х років укладалися для сприяння економічному зростанню, підвищенню життєвого рівня з метою запобігти війні, зміцнити мир і свободу, то цілями Європейського Союзу стали:

— утворення тісного союзу народів Європи;

— сприяння збалансованому та довгостроковому економічному прогресу, особливо завдяки створенню простору без внутрішніх кордонів;

— посилення економічного та соціального співробітництва;

— утворення економічного та валютного союзу і створення в перспективі єдиної валюти; утвердження власної ідентичності в міжнародній сфері, особливо шляхом проведення спільної зовнішньої політики і політики в сфері безпеки, а в перспективі — спільної оборонної політики;

—розвиток співробітництва у сфері юстиції та внутрішніх справ;

—збереження та примноження спільних надбань.

Європейський Союз планує своє подальше розширення. Число його членів намічається довести з 15 до 26. На приєднання до ЄС претендують Болгарія, Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словакія, Словенія, Чехія, Естонія. Але, за оцінками Комісії Євросоюзу, з усіх перелічених держав виставленим критеріям (стабільності функціонування національних інститутів, наявності ринкової економіки, конкурентоспроможності на внутрішньому ринку Євросоюзу, готовності прийняти на себе в повному обсязі зобов'язання, пов'язані з членством в ЄС) поки що жодна не відповідає повністю. У грудні 1997 р. Європейська рада остаточно затвердила список першочергових кандидатів, до якого увійшли Кіпр, Угорщина, Польща, Словенія, Чехія і Естонія. За оцінкою експертів, перші кандидати вступлять у ЄС не раніше 2005 року.

Отже на всіх етапах свого розвитку, ідея європейської інтеграції означала для країн Європи шлях до мирного співіснування, тісної економічної, соціальної, політичної взаємодії. Остаточним результатом усіх перетворень став Європейський союз – наймогутніше об’єднання розвинених економічно та культурно 15 держав Європи (планується розширення до 26). Але підписанню угод про ЄС передував досить тривалий процес побудови європейської інтеграційної моделі і відповідних інститутів Європейського Союзу. І сьогодні ЄС „не стоїть на місці”, а активно розгортає свою діяльність у Європі та світі. Тож одному із аспектів його політики у сучасному світі – гуманітарній політиці – присвячено наступні розділи.

2. Європейська Ініціатива в Області Демократії і Прав Людини (ЄІДПЛ)

2. 1. Загальна концепція

Європейський Союз базується на принципах свободи, демократії, поваги прав людини і верховенства закону[6]. Визнання важливого доробку, внесеного неурядовими організаціями (НПО) у захист і реалізацію цих принципів, лягло в основу Європейської Ініціативи в області Демократії і Прав Людини (ЄІДПЛ), створеної з ініціативи Європейського Парламенту в 1994 році. Програма керується Європейською Комісією і щорічно фінансується з бюджету ЄС.

ЄС заснований на принципах загальних для всіх його країн-членів. Тому ЄС постійно прагне до підвищення своїх власних стандартів демократичного управління, а також до розвитку демократії і зміцненню прав людини в країнах, які не входять до його складу. Політика ЄС у цій області визначена в документі Європейської Комісії "Роль ЄС у розвитку прав людини і демократизації в третіх країнах" від 8 травня 2001 р. Європейська Програма "Демократія і права людини" є одним з основних інструментів реалізації цієї політики, спрямованих на підтримку неурядових організацій, що працюють у даній області галузі.

2. 2. Гранти ЄІДПЛ

Гранти по лінії ЄІДПЛ являють собою прямі виплати некомерційного характеру, які Європейська Комісія направляє НПО, що виконує проекти галузі захисту прав людини і розвитку демократії.

Як правило, гранти не перевищують 90% від загальної вартості проекту. Частина, що лишилася, повинна бути профінансована з інших джерел (за винятком бюджету ЄС). У рамках ЄІДПЛ існує три типи проектів: Макропроекти ЄІДПЛ - проекти, що відбираються на основі відкритого конкурсу заяв і реалізовані організаціями громадянського суспільства. Внесок ЄС у цьому випадку складає не менше 300.000 ЄВРО і не більш 1.500.000 ЄВРО.

Цільові проекти ЄІДПЛ - спільні програми, реалізовані на основі партнерства, що включає міжнародні урядові організації (наприклад, Рада Європи) або національні влади.

Мікропроекти ЄІДПЛ - проекти, що одержують гранти від ЄС у розмірі до 100.000 ЄВРО і керовані Представництвами Європейської Комісії у відповідних країнах. Концепція мікропроектів базується на уявленні про те, що громадські організації відіграють основну роль у розвитку прав людини і зміцненні демократичного розвитку суспільства. Насамперед , вони направлені на підтримку місцевих ініціатив цивільного громадянського суспільства товариства.

Заявники повинні бути місцевими, офіційно зареєстрованими некомерційними і неурядовими організаціями і можуть виступати в партнерстві з іншими організаціями. Оцінка проекту здійснюється на основі п'яти критеріїв: відповідність пріоритетам; методологія; життєздатність; якість бюджету й ефективність витрат; компетентність заявника і його здатність та здібність керувати проектами.

2. 3. Реалізація програми „Демократія і права людини”

Стратегія Програми "Демократія і права людини” заснована на чотирьох ключових положеннях. По-перше, гранти в рамках Програми дентифікуються ЄС і, таким чином, відображають і просувають його основні цінності. По-друге, вони сприймаються як щось, що має підтримку Європейського Союзу, що часом допомагає захистити потенційно уразливі елементи громадянського суспільства. По-третє, ці гранти безсторонні і неупереджені з політичної точки зору. І по-четверте, вони можуть видаватися на підтримку діяльності в області прав людини і демократії на регіональному і міжнародному рівні, що відображає природу ЄС як організації, прихильної регіональної інтеграції.

Сьогодні Європейський Союз - економічне і політичне співтовариство, що об'єднує більш 375 млн. чоловік. ЄС продовжує неухильно розвиватися шляхом поглиблення інтеграції і розширення сфери відповідальності стосовно країн-членів. Народження євро стало важливою віхою на шляху до економічного і валютного союзу. В даний час ЄС готується до безпрецедентного по масштабах розширенню. Ще тринадцять країн поступово ввійдуть у Спілку у перші роки сторіччя, що наступило, деякі з них вже до 2004 р.

1 2 [3] 4 5 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com