У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

PR-маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика

Сторінка 4

· підпорогова подача інформації;

· вибір моменту подачі інформації;

· уніфікація подачі матеріалу [15].

З нашої точки зору, до прийомів навіювання треба ще додати:

· безпосереднє звертання до почуттів аудиторії, до якої спрямований дискурс. Наприклад, виступаючи в Королівському інституті міжнародних відносин, міністр закордонних справ Великої Британії Дж. Стро звернувся до слухачів так: “Уявіть, що іракський народ відчуває дванадцять років по тому, як було прийнято резолюцію ООН, котра вимагала, щоб Ірак роззброївся протягом дванадцяти тижнів – дев’яноста днів” (ВВС World від 21 лютого 2003 року, о 14 годині 55 хвилин за київським часом);

· прийом висунення лозунга (слогана), що запам’ятовується і часто повторюється протягом усієї політичної кампанії (в ньому подається головна ідея). Наприклад, прихильники президента США Теодора Рузвельта під час його передвиборної кампанії постійно використовували лозунг: “Він не втягнув нас у війну”;

· заклик до примирення сторін, створення іміджу миротворця. Наприклад, Генеральний секретар ООН Кофі Аннан у новинах на ВВС World (17 лютого 2003 року, о 23 годині 10 хвилин за київським часом) сказав: “Я думаю, ми всі можемо погодитись, що Ірак повинен роззброїтись” (підкреслення наше – О. З., П. З.);

· стратегія блефу: автор політичного дискурсу вдає, що йому байдужий можливий негативний розвиток подій. Наприклад, у новинах ВВС World (18 лютого 2003 року, о 19 годині 05 хвилин за київським часом) було названо політичним блефом висловлювання Дж. Буша, ніби йому байдужа друга резолюція ООН (після резолюції № 1441), оскільки США можуть обійтися і без неї.

До прийомів переконування у психолого-орієнтованих дослідженнях відносять:

· відбір і традиційне подання тільки позитивних чи тільки негативних фактів;

· подання тверджень чи запитань, що можуть викликати емоційну реакцію об’єкта переконування;

· використання образливих епітетів та метафор;

· експлуатацію сакральних для народу понять та почуттів;

· підміну значень;

· експлуатацію думок, поглядів авторитетних осіб;

· підбір фраз, які вимагають тотожності у поведінці і створюють враження, ніби так роблять усі;

· створення ілюзії незалежного вибору;

· замовчування;

· напівправду;

· карикатуризацію;

· відверту неправду;

· натяк;

· підміну раціонально-логічних підходів та суджень емоційними висловлюваннями для створення негативних стереотипів [16].

Перераховані прийоми можна доповнити такими:

· посилання на минулі успішні, з точки зору автора політичного дискурсу, події та виправдання дій, які пропонуються у дискурсі. Наприклад, міністр закордонних справ Великої Британії Дж. Стро під час дебатів щодо ймовірності воєнних дій в Іраку зазначив, що подібні побоювання були й перед тим, як союзники увійшли до Кабула. Тепер Кабул – набагато краще місце (ВВС World від 16 лютого 2003 року, о 14 годині 55 хвилин за київським часом);

· прийом залякування, коли малюються негативні наслідки несприйняття заходів, які демонстративно протиставляються автором політичного дискурсу такому негативному розвитку подій. Наприклад, у вже згадуваних дебатах на ВВС World Дж. Стро вказав, що взаємовідносини між політиками і населенням будуть зіпсовані, якщо не продемонструвати лідерства (16 лютого 2003 року, о 14 годині 57 хвилин за київським часом). Дуже близькою до залякування є стратегія атаки: в ній використовується негативний опис дій політичного суперника. Вона відрізняється від залякування тим, що спрямована не на майбутнє, а на нинішній стан речей;

· прийом метакомунікації прямо називає та зазвичай позитивно характеризує дії союзного авторові дискурсу політичного діяча. Це ніби “розкриває карти” політичного діяча, “всі” його наміри і сприяє створенню іміджу щирого, відкритого політика. В новинах презентація прем’єр-міністром Великої Британії Тоні Блером доказів, представлених біженцями з Іраку, була описана як боротьба за громадську думку (ВВС World від 18 лютого 2003 року, о 14 годині 10 хвилин за київським часом).

Таким чином, на основі комунікативних інтенцій, схем, стратегій, прийомів і залежно від конкретних осіб та цілей, складаються конкретні PR-маніпуляційні сценарії політичних дискурсів, які мають свої закономірності. Все активніше використання певних комунікативних загальних інтенцій, схем мислення, стратегій, тактик та прийомів політичного дискурсу як у традиційних, так і у нових мас-медіа є характерною тенценцією глобальної професіоналізації політичного дискурсу інформаційної доби.

Література:

1. Зернецкий П. В. Речевое общение на английском языке. – К.: Лыбидь, 1992. – С. 17 – 18.

2. Див.: Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. – К.: Освіта, 1999. - С. 145 – 196.

3. Graber D. A. Proceccing the News: How People Tame the Information Tide. – New-York, London: Longman. 1984. – P. 147.

4. Ibid., p. 178 – 218.

5. Зернецкий П. В. Коммуникационные стратегии: классификационный аспект // Методология исследования политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – Минск: БГУ, 2000. – С. 194 – 198.

6. Martel M. Political Campaign Debates. - New-York, London: Longmans. - 1983. - P. 62 – 63.

7. Див. докладно: Ibid.: P. 89 – 121.

8. Brenner B., Dawson C. A Peek at Plan Koizumi // Businessweek. - July 18, 2001. - P. 30.

9. Зернецька О. В. Трансформація типів новинних передач в політичній комунікації // Нова політика. - 2000. - № 1. – С. 194 – 198.

10. What to Do About Global Warming // Businessweek. - June 25, 2001. - P. 72.

11. http://news8.thdo.bbc.co.uk/vote2001/hi/english/audiovideo/default.stm - 18/06/2001.

12. Dunham R. S. Bush’s 50.1% Solution. He Needs to Change Just a Few Minds in Key States by 2004 // Businessweek. -September 17, 2001. - P. 44.

13. Walczak L. It Will Take Three Debates to pick the Winner // Businessweek. - October 16, 2000. - P. 40.

14. Див. докладно: Факр С. А. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы: PR-секреты общественных отношений. – Спб.: Стольный град, 1998. – С. 136; Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз. – К.: Ин-т международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко. – 200 с.; Моисеев В. А. Паблик рилейшнз: Теория и практика. – К., 1999; Бабич-Декань О. Проблеми використання політичного паблік рілейшнз у системі технологічного забезпечення сучасної соціальної політики // Вісн. Укр. Акад. Держ. Упр. При Президентові України. – 1999. - № 2. – С. 224 – 230; Королько В. Г. Основи паблік рілейшнз. – К., 1997; Воеводин А. И. Стратегемы – стратегии войны, манипуляция ума, обмана. М., 2000. – С. 143.; Мороз В. Р. Принципи інформаційного заміщення як запорука успішної стратегії на виборах // Націон. Ун-т «Києво-Могилянська академія”. Наук. записки. – Т. 20. Спеціальний випуск. – Ч. І. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”. – 2002. – С. 251 – 252.

15. Солонская С. А. Недбаевский С. Д. Практика манипулирования массовым сознанием в СМИ и способы ее нейтрализации // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Збірник наук. праць Ін-ту міжнародних відносин Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка, 2002. – Вип. 36, ч. 1. – С. 105 – 106.

16. Там же, с. 107.

17. www.politik.org.ua

Назва реферату: PR-маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика
Розділ: Політологія, політісторія
Опубліковано: 2008-03-18 14:38:37
Прочитано: 4922 раз

1 2 3 [4]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com