У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Структура законодавчої влади у демократичній державі

Структура законодавчої влади у демократичній державі

У статті розкривається методологічний аспект формування структури законодавчої влади в демократичній державі. Автор обґрунтовує необхідність структурування даної форми державної влади на двопалатній основі, ідеї якої найбільш дієво себе зарекомендували в США.

Бажання створити державу, яка мала б демократичну структуру, найчастіше зводиться до побудови довільної конструкції, позбавленої розумної ідеї. Підсумком такого конструювання, як правило, є уявна держава, яка, безумовно, нездатна бути засобом для досягнення публічної свободи. Не вирішує цю проблему і просте запозичення історично сформованих моделей демократій. І як би ми не прагнули знайти щось третє стосовно цих двох підходів, вони так чи інакше будуть присутні в новому підході. Сама постановка проблеми і методологія її вирішення передбачає знаходження взаємозв'язку теорії з практикою, що ми і постараємося виконати в даній статті.

Дати цілісне адекватне знання про закономірності структурування законодавчої влади можна лише спираючись на розумні ідеї. Згідно з діалектикою взаємозв'язку змісту і форми, державний устрій не може мати форму, що не буде відповідати його змісту. Прагнення оформити державу бажаним чином пояснюється нерозвиненістю менталітету. У процесі такого "ходу думок" превалює не методологічний аналіз, а наслідування. Запозичення відбувається на підставі того, що модель, яка сподобалася, вдало виявляється в тій чи іншій державі. Примітивність такого підходу не є настільки очевидною. Багато хто, немов у казці про голого короля, зачарований грою, правила якої невідомі, але вона хоч на мить дозволяє відчути їм свою значимість. Як тільки "уявна реальність" стає відчутною, то вже "немає дурнів" запозичати чужу форму для використання без врахування існуючої дійсності. Але як тільки справа доходить до ідеальної реальності, зв'язаної з державним устроєм, то відбувається неймовірне: не зміст оформляється в щось прийнятне для даних умов життя, щоб дати можливість індивіду реалізувати своє призначення, а форма "натягається" ззовні тільки тому, що вона добре себе зарекомендувала в цивілізованих суспільствах. Бажаний державний устрій у цьому випадку буде прокрустовим ложем з усіма наслідками, що звідси випливають. Розумним для нас може бути тільки одне: зміст визначає форму, а не навпаки. Саме з цього варто виходити, змінюючи зміст державності в напрямку структурування демократичної форми.

Методологічний рівень дослідження проблеми організації державної влади припускає її бачення як цілісності, яку можна диференціювати з різних підстав. У свою чергу, необхідність поділу влади в державі, що узято у своєму істинному смислі, з повним правом може розглядатися як гарантія публічної влади, тобто влади народу. Влада може виявлятися як ціле, диференційоване на частини. Ці частини, у свою чергу, утворять відносно самостійні форми прояву влади. У процесі цього розрізнення утвориться не довільна кількість форм, а тільки така, котра обумовлена доцільністю її функціонування як цілісності.

Тривала еволюція людства дозволяє виділити в найбільш чистому вигляді всього чотири форми прояву влади: контроль, організацію, управління і керівництво.

У свою чергу, якщо під владою розуміти реалізацію волі, спрямовану на обмеження прояву умов, що перешкоджають досягненню мети за допомогою певних засобів: сили, авторитету, права чи грошей, - то в її структурі можна виділити п'ять елементів. По-перше, влада — це воля. У контексті цілого ця частина виражає концентрацію зусиль і є присутньою у всіх інших частинах як енергетичне начало. По-друге, влада співвідноситься з метою, під якою варто розуміти образ бажаного майбутнього. Відносини "воля — мета" за допомогою системи зворотного зв'язку виявляється як влада у формі контролю. По-третє, те, що ми називаємо спрямованістю, яка повинна привести до бажаного результату, з необхідністю припускає процес структурування умов. Визначаючи один з моментів прояву влади через обмеження умов, що перешкоджають досягненню мети, ми тим самим указуємо на механізм упорядкування цього процесу, до якого можна також віднести і механізм створення сприятливих умов. Адже, обмежуючи прояв одних умов, ми тим самим даємо можливість проявитися іншим, котрі будуть сприяти досягненню мети. У цьому полягає суть влади у формі організації. По-четверте, мета досягається за допомогою певних коштів. Кошти як необхідний елемент створення відповідних умов несуть у собі заряд додаткової енергії, що повинна підсилити волю. Зв'язок волі з коштами створює передумови для прояву ще більшої активності, котру варто постійно спрямовувати в певне русло. Так створюється підстава для утворення влади у формі управління. По-п'яте, здійснення влади проходить у різноманітних умовах. Одні з них можуть перешкоджати досягненню мети, інші, навпаки, сприяти. Розібратися в тому, що йде на користь у даний момент, а що завдає шкоди, не так уже й просто. Для цього потрібне не тільки цілісне бачення всього, що відбувається, але й уміння вносити певні корективи як в організацію, так і в керування. Така форма реалізації волі може бути під силу тільки одній людині, здатній уособлювати собою цілісність, у якій внутрішні і зовнішні умови будуть оптимально співвіднесені. Дана форма влади виявляється як влада керівництва.

Основна ідея демократії зводиться до того, що влада видавати закони повинна належати тільки народу. Не спроможний безпосередньо здійснювати цю функцію народ виділяє з себе особливу свою частину, яка утворить владу у формі організації. Сутність організації як форми державної влади полягає в процесі структурування всіх складових моментів влади як такої у рамках цілого. Цими складовими є параметри мети, умов і засобів. Вони є базовими для влади у формі організації, і вона не вправі їх змінювати. Звідси організація як форма влади в заданих умовах визначає найбільш оптимальні напрямки реалізації мети за допомогою наявних засобів. Функції цієї форми влади зводяться до визначення оптимальних напрямків, що дозволяють у сформованих умовах реалізувати задані параметри мети за допомогою наявних засобів. Влада у формі організації формулює закони на основі заданих констант, що являють собою принципи — основні начала, виражені в параметрах мети.

Формуючи структуру державної влади у формі організації, багато чого на сьогоднішній день уже можна не винаходити з нуля. Знаючи приклади оптимальних структур влади народу у формі організації, досить творчо їх відтворити в рамках існуючих умов. Кращі форми втілення ідеї демократії можуть стати структурами з уже напрацьованим потенціалом, за своїми можливостями набагато перевищуючи необхідність поточного моменту. З найбільш повного й успішного сучасного втілення ідеї демократичного устрою держави, який було встановлено за допомогою договору (тобто було створено відповідно до задуму), ідея створення державної влади народу у формі організації, як двопалатної структури, працює в США. У теоретичному плані модель двопалатного парламенту примітна тим, що була розроблена авторами відповідно до ідей еволюційного розвитку сущого.

Феномен створення державної влади народу відповідно до ідей, що відповідають параметрам доцільності, успішно апробований протягом двохсот років самим життям, свідчить, що все створене на розумній основі найбільш життєздатне і максимально ефективне. Наскільки б продуктивніше змогла розвиватися демократія в тих державах, які трансформуються з тоталітарних структур, якби були відтворені ідеї (що не тотожно простому запозиченню моделі) структурування влади у формі організації, як у США. У цьому зв'язку доречно згадати, що нелогічно винаходити велосипед методом "проб і помилок", коли є вже розроблена методологія цього процесу. Досить освоїти технологію створення якої-небудь моделі, адаптувати її для місцевих умов і запустити в роботу. Більш того, її можна конструктивно поліпшувати в міру осмислення суті ідеї. Тому якщо формується структура влади народу у формі організації, то вона повинна відповідати її найбільш доцільним параметрам.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com