У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Можливі наслідки вступу України до НАТО

Сторінка 2

· Аналіз понятійного апарату, ідеологем, якими користується альянс у проведенні своєї військово-політичної експансії, свідчить, що завданням НАТО не виступає за збереження будь-якої національної держави. Наголос робиться на віртуальних цінностях, пов'язаних з правами людини, загальнолюдськими цінностями і т.ін., а державі відводиться другорядна роль.

· Якщо ж військова доктрина спонукає НАТО до певного роду дій на політичному полі України, то вони будуть застосовані. Основний сенс діяльності об'єднання знаходить своє вираження у розширенні життєвого простору, для чого реальна його активність проявляється лише у проведенні різноманітних навчань на території України.

· Зрозуміло, що навіть членство України в НАТО не забезпечує їй безпеки. Конфлікт Греції та Туреччини цьому підтвердження.

· Пріоритетні орієнтації України на інтеграцію в НАТО (ЄС) тощо повинні супроводжуватися широкою програмою заходів щодо всебічного входження в європейський соціокультурний простір, відкритістю країни не тільки для економічних інвестицій, але і для інвестицій культурних та інформаційних13.

· Коли Україна увійде в систему інфраструктурних зв'язків НАТО, що вже обіймає величезні території, то буде зламаний не лише державний апарат, а й внутрішня сутність українського народу, його духовність14.

ІІІ. Можлива альтернатива співробітництва

Зазначені обставини засвідчують те, що спроби України вирішити проблему європейської інтеграції (у даному випадку в НАТО) на безальтернативній основі, як це пропонують деякі впливові політики, може призвести до непередбачуваних та некерованих наслідків для долі країни. В Україні, з огляду на попередній аналіз, ще мало підстав для утвердження справжньої політичної та економічної інтеграції в Європі, окрім переймання зовнішніх атрибутів, основаних на ідеологічно вивірених та маніпулятивних підходах. Та й самі європейські політичні та військово-політичні структури переживають нелегкі часи, тому й ця обставина повинна бути пересторогою від поспішних кроків. Сьогодні Україна стикається з небезпекою "стратегічної маргіналізації" та перетворення її в об'єкт зовнішньої політики інших країн.

Такий стан речей змушує керівництво обирати для тимчасового виживання одну з найслабкіших стратегій, що полягає у примітивному балансуванні між основними політичними векторами. Ця політика є пасивною (а не активною, наступальною, агресивною, варіативною), а отже, ресурс її обмежений. Зазначена невиразність негативно впливає й на українських громадян, порушує їхню самоідентифікацію, сприяє погіршенню самопочуття та розмиванню образу держави (особливо у молодого покоління), яка починає мислитися як непотрібний елемент у системі політичних інститутів.

Заявивши останнім часом про безальтернативність європейського вибору, ми тим самим ставимо розвиток країни у глухий кут, відкидаючи інші можливі варіанти. Зрозуміло, що заявлена позиція є демонстрацією "втечі" від Росії. Але ставка на одну з сторін, тобто у даному випадку на Захід, у політичному плані та з огляду на безпеку, веде до програшу в обох напрямках.

Потрібно усвідомити, що на одинадцятому році існування незалежної України на Заході не існує одностайного розуміння її місця та ролі в європейській системі безпеки після закінчення "холодної війни". Україна не є членом Західно-Європейського або Європейського Союзу і, як вважають західні аналітики, навряд чи приєднається до них у найближчому майбутньому. Разом з тим наша держава продовжує перебувати у значній економічній залежності від РФ. Економічний та політичний тиск Росії, з огляду на пасивну позицію України, призводитиме до обмеженого вибору конкретних рішень Україною, у тому числі й у сфері безпеки.

Тому намагання за всяку ціну увійти у військово-політичний простір Заходу з невідворотністю буде вступати в суперечність з таким зовнішньополітичним імперативом України, як збереження партнерських відносин з Росією. Вихід з такого становища повинен здійснюватися не лише зовнішньо-, але й внутрішньополітичними засобами. До того ж потрібно активніше використовувати такий потужний резерв, як геополітичне розташування України.

З огляду на все, входження України у європейський простір навряд чи відбудеться самотужки, без втрати суверенітету або й територіальної фрагментації. До того ж українське питання неодмінно враховуватиме проблему відносин Росії та Заходу. Тож, як це не парадоксально звучить, в Європу Україна може потрапити швидше через Росію. Це означатиме й зміну визначального американського впливу на аналогічний російський. Але у такій взаємодії, політичній активності, виваженості у діях Україна здатна зайняти дуже важливе місце. Вона може стати сполучною ланкою між Росією та Європою, отримавши у такий спосіб потужний пакет економічних та військово-політичних дивідендів.

Відомо, що Росія - власник потужного ядерного потенціалу (від якого Україна необдумано позбавилася) і, на думку американських стратегів, є країною, що володіє повною сукупністю засобів для знищення Америки15. Гадається, що у плані альтернативного рішення щодо забезпечення національної безпеки України не слід відкидати військового союзу з Росією16 (Білоруссю) та створення на цій підставі єдиного оборонного комплексу. В його основу мають бути покладені міждержавні домовленості, а не військова структура, що диктувала б свої умови (як НАТО). Україна б цим посилила позиції Росії, що було б неабияким важливим фактором у зміцненні власного статусу та впливу як всередині об'єднання, так і в зовнішньополітичній сфері17. До того ж зникає необхідність переведення всіє військової структури та техніки на нові стандарти, оскільки ще збережені інтеграційні зв'язки з ВПК, в літако- та ракетобудуванні й у ряді інших галузей. Не варто ігнорувати й історичні, культурні, конфесійні та інші зв'язки між двома народами, знання справ в Україні російськими бізнесменами (і навпаки), які можуть краще за західних прорахувати можливі ризики при реалізації інвестиційних програм тощо.

Зрозуміло, що такі кроки не знайдуть порозуміння з боку США та їхніх сателітів. Та все ж обирати шлях розвитку необхідно, поклавши в основу те, наскільки це корисно для України, її національних інтересів та забезпечення безпеки.

Сьогодні Сполучені Штати зайняті близькосхідними проблемами, далекосхідною політикою щодо суперечностей "двох Китаїв", корейським питанням, необхідністю збереження альянсу з Японією, яка все прискіпливіше задивляється у бік східного ринку тощо. Тому сьогодні американцям важко розраховувати на значну допомогу своїх європейських союзників у вирішенні цих питань. І те, що вони висувають пропозиції про укладання своєрідного пакту, за яким європейці взяли б на себе частину витрат по підтриманню стабільності в регіонах, де можуть бути зачеплені їхні інтереси (переважно Близький Схід), свідчить про обмеженість ресурсів США. Окрім того, ряд країн Європи та Росія висловлюють зацікавленість у радикальному скороченні американського впливу на європейські справи. Здається, що для нашої держави настав слушний момент, який вона може використати у плані розглянутих вище проблем.

Інакше кажучи, Україна об'єктивно знаходиться у рамках геоекономічних просторів Росії та Європи18, внутрішня динаміка яких реально спрямована на їхнє зближення. Така структура має значні шанси згодом стати елементом глобальної континентальної (євразійської) геоекономічної (а тому і геополітичної) мегаструктури, де Україна спроможна набути ознак суб'єкта світових політичних процесів.

Назва реферату: Можливі наслідки вступу України до НАТО
Розділ: Політологія, політісторія
Опубліковано: 2008-03-18 14:37:05
Прочитано: 3146 раз

1 [2]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com