У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Вантажні транспортні перевезення

Вантажні транспортні перевезення

Міністерство освіти і науки України

Надвірнянський коледж

Національного транспортного університету

Розглянуто на засіданні "Затверджую"

циклової комісії спеціальних Зав. автомобільним

дисциплін відділенням

" _" _200_р. " _" _200 р.

Завдання

на дипломний проект

з вантажних перевезень

Студенту групи автомобільного відділення

(П.І.Б.)

Спеціальність 5.100 04 "Організація перевезень і управління на автотранспорті" Тема завдання

Вихідні дані

Зміст дипломного проекту

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ

1 Загальний розділ

1.1 Призначення, характеристика підприємства перевізника

1.2 Характеристика існуючої організації і району перевезень

1.3 Обґрунтування теми проектування

1.4 Розробка і обґрунтування вихідних даних дипломного проекту

2 Технологічний розділ

2.1 Обґрунтування прийнятого методу перевезень

2.2 Розробка схем і епюр вантажопотоків і раціональних маршрутів руху рухомого складу.

2.3 Вибір ефективного типу і марки рухомого складу

2.4 Обґрунтування вибору вантажно-розвантажувальних механізмів і їх характеристика

2.5 Розрахунок роботи рухомого складу на маршрутах і визначення експлуатаційної кількості автомобілів

2.6 Визначення середніх техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу

2.7 Розрахунок коефіцієнтів технічної готовності та випуску автомобілів

2.8 Розрахунок виробничої програми перевезень

3 Організаційний розділ

3.1 Організація планування перевезень

3.2 Диспетчерське керівництво перевезень

3.3 Розробка графіка руху автомобілів на маршрутах

3.4 Організація праці водіїв і складання графіку їх роботи

3.5 Документація і документообіг по вантажним перевезенням

3.6 Заходи по економії ПММ

4 Охорона праці і

4.1 Охорона праці і пожежна безпека

4.2 Безпека руху

4.3 Охорона навколишнього середовища

5 Економічний розділ

5.1 Розрахунок кількості водіїв

5.2 Розрахунок фонду оплати праці

5.3 Розрахунок відрахувань на соціальні заходи

5.4 Розрахунок матеріальних витрат (на паливо - мастильні матеріали, на ТО і ПР рухомого складу на шини)

5.5 Амортизаційні відрахування

5.6 Інші витрати

5.7 Калькуляція і структура собівартості

5.8 Доходи, прибуток і рентабельність

5.9 Економічна ефективність проекту

5.10 Техніко - економічні показники проекту

Висновок

Перелік використаних джерел.

Графічна частина

Аркуш 1 _

Аркуш 2 _

Аркуш 3 _

Аркуш 4 _

Календарний план виконання проекту

Складові проекту

Об'єм в %

Термін виконання

Відмітка про виконання

Підпис керівника

1. Загальні положення

       

2. Технологічний розділ

       

3. Організаційний розділ

       

4. Охорона праці

       

5. Економічний розділ

       

Графічна частина

       

Аркуш 1

       

Аркуш 2

       

Аркуш 3

       

Аркуш 4

       

Оформлення проекту

       

Керівник проекту _

Дата видачі завдання " _" року.

Дата закінчення проекту " _" _року.

Завдання до виконання прийняв (ла)

студент (ка) _

Вступ

Транспортна система – комплекс різних видів транспорту, які знаходяться в взаємозв’язку при виконанні перевезення. Поняття “Єдина транспортна система” вказує на соціально-економічне єдинство всіх видів транспорту цілої країни.

До єдиної транспортної системи належать такі види транспорту: залізничний, водний, автомобільний, повітряний, трубопровідний.

Транспорт забезпечує виробничо-економічні зв’язки різних галузей народного господарства. Він відіграє важливу роль в економічному і культурному розвитку людей, в економічних зв’язках з закордонними країнами. Транспорту належить важлива роль в процесі загального виробництва, так як він займається перевезенням матеріалів, напівготової і готової продукції. Транспорт забезпечує також зв’язок між сільським господарством і промисловістю та окремими підприємствами.

Транспортна промисловість або транспорт. Має ряд особливостей які значно відрізняють його від інших галузей матеріального виробництва. Виробничим процесом транспортної промисловості є процес переміщення вантажів і пасажирів, в часі і просторі. Транспортна промисловість не потребує виготовлення або перероблення сировини. Матеріальні блага у вигляді визначеної продукції в промисловості і сільському господарстві, транспорт переміщує від місця виробництва до місця споживання не змінюючи продукції.

Продукцією транспортної промисловості являється теж переміщення вантажів і пасажирів в часі і просторі. Таким чином виробничий процес і продукція транспортної промисловості співпадають.

Витрати на переміщення вантажів називаються транспортними витратами. В кінцевому випадку транспортні витрати збільшують вартість продукції. Транспортні витрати є четвертою складовою вартості продукції (після сировини, пального, заробітної плати).

[1] 2 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат

Подібні реферати з розділу "Промисловість і виробництво"

Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com