У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Післявоєнна психологічна думка (після 1945 р.)

Післявоєнна психологічна думка (після 1945 р.)

ПЛАН

1. Психологія і фізіологія: дискусії про предмет психології в 50-60-і рр. XX століття

2. Розвиток психологічної науки в період із другої половини 60-х до кінця 80-х рр.

3. Використана література

1. Психологія і фізіологія: дискусії про предмет психології

в 50-60-і рр. XX століття

Бурхливий розвиток психології в роки війни й у перші післявоєнні роки давало підставу припускати, що, нарешті, психологічна наука в СРСР зможе перебороти труднощі і забезпечити собі спокійне майбутнє. Однак дійсність виявилася іншою.

Через кілька років після закінчення Великої Вітчизняної війни в науковому житті країни відбувається ряд подій, що свідчать про нову хвилю боротьби за чистоту ленінсько-сталінських ідей у різних сферах наукового пізнання. Початок був покладений у 1948 р. сесією Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук ім. В.І.Леніна (ВАСХНІЛ), на якій була розгромлена генетика. Сама форма і результат обговорення дискусійних питань на сесії свідчили про повернення в науку волюнтаристичних, ідеолого-політичних методів розв’язання спірних проблем, освячених старими ідеями боротьби зі схоластикою, ідеалізмом, буржуазними реакційними вченнями.

Дуже чітко це проявилося в ході організованою Академією наук СРСР і Академією медичних наук СРСР 28 червня - 4 липня 1950 р. науковій сесії, присвяченої проблемам фізіологічного вчення академіка І.П. Павлова. Сесія була скликана за вказівкою І.В. Сталіна, що висловив ідею про необхідність проведення дискусії про вчення І.П. Павлова і давшого відповідне доручення Г.М.Маленкову, Ю.А.Жданову й Е.І.Смирнову. Ця так називана "Павлівська сесія" з'явилася однією із самих похмурих сторінок історії радянської науки післявоєнного періоду. Формально головна задача сесії полягала в тому, щоб "розкрити недоліки, що заважають подальшому плідному розвитку ідей Павлова". Було позначене еталонне, єдино вірне вчення (вчення Павлова про умовно-рефлекторний характер вищої нервової діяльності) і визначені основні "негативні герої".

Психологи, розуміючи всі пагубні наслідки для долі своєї науки основних ідей, висунутих на сесії, звертаються до аналізу природно-наукових основ психічних явищ. Як відзначає Е.А. Будилова, "небезпека зведення психічного до фізіологічного, яка знову виникла на павлівській сесії, змусила згадати про боротьбу з механізмом у природознавстві в 20-х рр." Психологія була поставлена перед необхідністю зробити поворот до павлівської фізіології, відновити наступність із сеченовськими ідеями. Психологи повинні були оцінити роль і значення вчення І.П. Павлова для психологічних досліджень, а психологічна теорія - знайти точки свого росту в навчанні про рефлекторну природу психічного.

У складній обстановці психологам необхідно було знайти шлях, що дозволяє уникнути як зведення психічного до фізіологічного, так і відокремлення психічного від фізіологічного. Були виділені дві ключові проблеми: проблема детермінації психічного і її зв'язку з мозком і проблема об'єктивного методу в психології.

У травні 1962 р. АН СРСР, АМН СРСР, АПН РСФСР і Міністерства вищої і середньої освіти СРСР і Росії організують Всесоюзну нараду по філософських питаннях фізіології вищої нервової діяльності і психології, у якому взяло участь більш тисячі фахівців. У ході дискусій на нараді обговорювалося, насамперед, значення Павлівського вчення для психології. Позначилося кілька підходів: визнання того, що теорія Павлова в умовах сучасної науки втрачає своє значення і протилежна точка зору, що обґрунтовує актуальність, що зберігається, павлівської "парадигми". У цілому підсумком наради з'явилося визнання можливості доповнення павлівського вчення новими ідеями і теоріями в області фізіології і психофізіології.

Принципово по-новому вирішені питання про предмет психології і фізіології вищої нервової діяльності. Було визнано, що ці дві науки мають справу з тим самим об'єктом - вищою нервовою діяльністю як функцією мозку. Розрізняються ж предмети даних наук - відповідно психологічний і фізіологічний аспекти цієї діяльності.

Підводячи підсумки даному періоду розвитку психології в СРСР, необхідно підкреслити, що перебудова психології на основі павлівського вчення сприяла більш чіткій розробці методологічних основ психології, появі нових психофізіологічних підходів і теорій, визначенню специфічних методів вивчення психічних явищ. В остаточному підсумку психології удалося відстояти свою незалежність від претензій фізіології вищої нервової діяльності.

2. Розвиток психологічної науки в період

з другої половини 60-х до кінця 80-х рр.

Після завершення дискусії про роль і значення фізіологічного вчення І.П.Павлова для пізнання психічних явищ починається відносно спокійний, з погляду політичного й ідеологічного впливу на психологію, період її розвитку. Зміни, що відбулися в політичному житті країни в часи "хрущовської відлиги", сприяли тому, що ідеологічний тиск і контроль за наукою перестав бути настільки жорстким, як це було в перше післявоєнне десятиліття. Тим самим були створені умови для інтенсивного поступального розвитку психологічної науки.

Цей період в історії радянської психології характеризується:

активним включенням психології в рішення практичних задач;

розширенням дослідницького проблемного поля і ростом прикладної орієнтованості проведених досліджень;

формуванням нових наукових напрямків і посиленням зв'язку з іншими науками;

розвитком комплексного підходу в пізнанні психічної реальності і розробкою системної методології психологічних досліджень;

зміцненням організаційної і матеріально-технічної бази психології;

постановкою нових теоретичних проблем і розробкою категоріально-понятійного апарата психології.

Це все в кінцевому рахунку сприяло істотному зміцненню статусу психології в суспільстві, зростанню ролі психологічних досліджень при прийнятті відповідальних управлінських, кадрових і навіть політичних рішень.

Важливим напрямком і результатом розвитку психології в аналізований період було поглиблення і конкретизація теоретичних і методологічних основ психології як науки.

Проблеми теорії і методології психології розвивалися в працях багатьох радянських психологів того періоду. На з'їздах Товариства психологів, на XVIII Міжнародному психологічному конгресі, що відбувся в Москві в 1966 р. (і був єдиним Міжнародним психологічним конгресом, проведеним у Радянському Союзі) теоретичні доповіді займали значне місце поряд з численними конкретними дослідженнями. Широко дискутувалися вони і на сторінках журналу "Питання психології". Предметом обговорення були питання про природу і структуру психічного, співвідношенні свідомості і несвідомого, ролі уродженого і придбаного в розвитку психіки, предметі психології на новому етапі її історії і т.д. При цьому можна виділити ряд ключових позицій і досягнень теоретико-методологічного пошуку.

Обговорення ключових методологічних проблем психології стало сприятливим ґрунтом для розгортання конкретних досліджень в області психології. Характеризуючи особливості розвитку психології в СРСР у 60-80-і рр., можна виділити ряд тенденцій. Розширення проблемного поля досліджень.

Поглиблення міждисциплінарних зв'язків і формування "стикових" проблем, що виникають на перетинанні проблематики різних психологічних дисциплін.

Посилення зв'язку з практикою і її що орієнтує і направляє ролі в розвитку науково-дослідної діяльності.

Зміна проблематики психологічних досліджень під впливом науково-технічного прогресу: теорії інформації і кібернетики, освоєння космосу, інтенсифікації інженерних розробок, появи нових технологій, автоматизованих систем керування і т.д.

Предметом психологічного аналізу виступають у цей період усі рівні організації людини - починаючи від природних, індивідних його характеристик і до найбільш складних, суб’єктно-особистісних проявів. Утверджується ідея, що жодне психічне явище не існує відособлено, ізольовано, ізольовано від інших, а виступає як частина єдиного цілого - людини, суб'єкта діяльності, пізнання, спілкування. У рамках цього єдиного ієрархізованого цілого всієї його частини знаходять своє буття, включаючи у взаємодію з іншими рівнями і структурами психічного усередині єдиної системи.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com