У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості самооцінки учнів молодших класів міської та сільської шкіл

Сторінка 12

3. Бех І.Д. Вивчення особистості молодшого школяра // Поч.шк.- 1993, №3.

4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте - М., 1968.- с.464.

5. Бондаренко Л.И. Основные этапи становления самосознания - К., 1979.

6. Боришевський М.И. Психологические особенности самосознания подростка - К.: Вища школа - 1980.- с.168.

7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике.- К., 1989.

8. Грановская Р.М. Элементы практической психологии.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.- с.392-404,564.

9. Дубровина И.В. Психодиагностика личности.- К.,-1989.

10. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопр.пс.- 1992, №1-2.

11. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды.- М., 1989.

12. Эльконин Д.Б. Обучение и развитие младшего школьника.- М., 1970.

13. Захарова А.В. Уровень притязания как показатель самооценки / Новые исследования в психологии и возрастной физиологии.- М.: Педагогика, 1989.- с.42-47,137.

14. Захарова А.В., Андрущенко Т.Ю. Исследования самооценки младшего школьника в процесе учебной деятельности // Вопр.пс.- 1980, №4.

15. Зеньковский В.В. Психология детства.- Екатеринбург: Деловая книга, 1995.- с.351.

16. Кулагина М.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие.- М.: Изд-во РОУ, 1996.- с.180.

17. Липкина А.И. Самооценка школьника.- М.,1986.

18. Липкина А.И. Самооценка школьника и его память // Вопр.пс.- 1981, №3.

19. Немов Р.С. Психология: В 3 кн.: Учебное пособие для вузов.- 2-е изд.- М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.-

Кн.1: Общие основы психологии.- с.576.

Кн.2: Психология образования.- с.496.

Кн.3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика.- с.512.

20. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы.- М.: Тривола, 1996.- с.360.

21. Общая психология: Учебник для студентов пединститутов / Под ред. А.В.Петровского.- М., 1986.

22. Овчинникова Т.Н. Особенности осознания себя детьми 6-летнего возраста // Вопр.пс.- 1981, №3.

23. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1991.- с.287.

24. Петрасинський З. Пізнай себе: Книга для учнів: Пер. з польської В.І.Романця.- К.: Рад.школа, 1998.- с.192.

25. Психологическое изучение личности младшего школьника и классного коллетива: Метод. реком. для учителей нач. классов, стажеров и студентов-практикантов / Отв. ред. Ключникова Г.А., Новгородское обл. отд. пед. об-ва РСФСР, 1989.- с.54.

26. Психическое развитие младшего школьника / Под ред. Давыдова В.В. - М.- 1990.

27. Рубін О.А., Велей М.Д., Юрченко З.В., Савчинська Л.О. Практична психологія в школі. Івано-Франківськ, обласний ІПО, 1994, -с.96.

28. Сапожникова Л.С. Самооцінка, домагання та діагностика деяких її особливостей / Психологія: науково-методичний збірник.- К.: Освіта, 1993.- с.73-82, 120.

29. Соколова Т.Е. Самосознание и самооценка при аномалиях личности.- М.: Изд. МГУ, 1989.- с.87, 215.

30. Столин В.В. Самосознание личности.- М.: Изд. МГУ, 1983.- с.286.

31. Філософський словник / Під ред. І.Т.Фролова.- 5-е видання.-М.: Політвидав, 1987.- с.590.

32. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.- М.: Просвещение, 1991.- с.17-22. 135-147, 287.

33. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович Н.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. - М., 1988.

34. Чамата П.Р. Шляхи формування самосвідомості дитини / Питання психології виховання.- К.: Радянська школа, 1960.- с.3-20, 234.

35. Чеснокова И.И. Психологические исследования самосознания // Вопросы психологии.- 1984, №3.

Додатки

Додаток 1

Співвідношення позитивних і негативних самохарактеристик

учнів 2 класу сільської школи

п\п

Прізвище,

імя

Позитивні характеристики

Негативні характеристики

Рівень само-критичності

1.

Бойчук Оксана

3

4

середній

2.

Вандич Іванна

5

1

середній

3.

Вандич Уляна

1

3

високий

4.

Головата Іванна

1

3

високий

5.

Грималюк Роман

4

1

середній

6.

Іванюк Володимира

3

2

середній

7.

Каралаш Петро

2

2

середній

8.

Лукинчук Андріана

3

1

середній

9.

Мосійчук Ганна

1

2

середній

10.

Ориняк Андрій

3

1

середній

11.

Тодорак Христина

4

-

низький

12.

Томин Микола

2

1

середній

Додаток 2.

Співвідношення позитивних і негативних самохарактеристик учнів

2-А класу міської школи

п\п

Прізвище,

імя

Позитивні характеристики

Негативні характеристики

Рівень само-критичності

1.

Амброзяк Юліан

1

2

середній

2.

Балан Артур

2

2

середній

3.

Балан Едуард

3

2

середній

4.

Горбак Катерина

4

-

низький

5.

Дармограй Тарас

5

1

низький

6.

Дземан Ігор

3

1

середній

7.

Камінська Любов

3

5

високий

8.

Колдра Ольга

2

2

середній

9.

Корольчук Богдан

-

4

високий

10.

Котоловський Сергій

1

2

середній

11.

Крамаренко Віта

3

1

середній

12.

Криворучко Наталія

2

2

середній

13.

Куриляк Дмитро

5

1

середній

14.

Іваночко Дмитро

2

2

середній

15.

Мандич Мар’яна

5

2

середній

16.

Лимар Ігор

3

1

середній

17.

Паньків Роман

-

2

середній

18.

Прошак Христина

1

2

середній

19.

Приймачук Христина

1

4

високий

20.

Полякова Віра

2

2

середній

21.

Рущак Ірина

3

1

середній

22.

Стефанишин М.

2

2

середній

23.

Томніков Тарас

3

-

низький

24.

Федунишин Марія

2

4

високий

25.

Фалюк Галина

2

2

середній

26.

Шушко Артур

3

5

високий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21

завантажити реферат завантажити реферат

Подібні реферати з розділу "Психологія"

Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com