У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості самооцінки учнів молодших класів міської та сільської шкіл

Сторінка 11

-в сільській школі - к=0.48 (таблиця 13);

-в міській школі - к=0.49 (таблиця 14).

Конкретні дані в додатках 15-20.

Таблиця 13.

Зв’язок самооцінки молодшого школяра міської школи

з соціометричним статусом (%)

Рівень самооцінки /

Рівень соціометричного статусу

Високий

Середній

Низький

Високий

5

16

1

Середній

10

32

-

Низький

1

9

1

Таблиця 13.

Зв’язок самооцінки молодшого школяра

сільської школи з соціометричним статусом (%)

Рівень самооцінки /

Рівень соціометричного статусу

Високий

Середній

Низький

Високий

3

14

-

Середній

4

13

1

Низький

-

2

3

Дослідження кількісно-якісних залежностей між самооцінкою та особливостями соціальної ситуації учнів початкових класів показало, що визначальним фактором тут є навчальна успішність та оцінка вчителя. Тому і найбільшою популярністю серед однокласників користуються ті діти, які добре вчаться. А якщо дитина відчуває свою популярність у групі, відповідно підвищується її самооцінка та успішність.

У зведеній таблиці простежуються розбіжності у рівнях самооцінки та соціометричного статусу. Так, 10% учнів міської школи з середнім соціометричним статусом мають високий рівень самооцінки, та 16% учнів міської школи з високим соціометричним статусом мають середній рівень самооцінки. 9% учнів з низьким соціометричним статусом мають середній рівень самооцінки і лише 1% учнів з низьким соціометричним статусом мають низьку самооцінку. А от в учнів сільської школи лише 4% школярів з середнім соціометричним статусом мають високий рівень самооцінки, 14% учнів з високим

соціометричним статусом мають середній рівень самооцінки і 1% учнів з середнім соціометричним статусом мають низьку самооцінку.

Ці дані підтверджують припущення про високу самооцінку молодших школярів та їх зв’язок з соціометричним статусом.

Отже, самооцінка учня, його навчальна успішність та статус у групі ровесників взаємопов’язані і здатні взаємовпливати одні на других.

Діти, які добре вчаться, мають здебільшого високу самооцінку та велику кількість виборів у класі. Діти з середнім рівнем успішності мають, в основному, середній рівень самооцінки з помітною тенденцією до її підвищення. Щодо кількості виборів серед однокласників, то вона невелика. Діти з низьким рівнем навчальної успішності мають інколи низьку самооцінку, але очевидна тенденція до її підвищення. Це свідчить про некритичність самооцінки в молодшому шкільному віці та підтверджує припущення про те, що існує значна залежність самооцінки від педагогічних оцінок, показників навчальної успішності й соціометричного статусу учня.

ВИСНОВКИ

У процесі формування самосвідомості формується Я - концепція індивіда. Формується уявлення про власне Я, яке може бути правильним або неправильним, викривленим. Це уявлення про Я - образ Я є динамічним утворенням самосвідомості, яке має різні форми, диференційовану або за сферою проявів людини (соціальне Я, духовне Я, фізичне Я, інтимне Я, публічнеЯ та інші); або як реальність та ідеал (реальне Я, ідеальне Я ); або за часовими проявами (Я в минулому, Я в теперішньому, Я в майбутньому) та за іншими ознаками.

При вивченні самооцінки особистості визначається ступінь адекватності Я образу. Самооцінка - важливий психологічний вимір Я - концепції, оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Самооцінка не є сталою, вона змінюється залежно від обставин. Визначають такі показники рівня розвитку самооцінки: висота, ступінь адекватності, міра сталості, автономність, міра критичності та міра узагальненості.

Молодший шкільний вік - особдивий період в житті дитини. З приходом дитини до школи відбувається перебудова всієї системи відносин з навколишньою дійсністю та самим собою. В цей період народжується соціальне Я особистості, формується самооцінка та рівень домагань школяра.

Образ Я молодшого школяра - уявлення дитини про себе, як про учня. Поряд з навчальною сферою значущою стає сфера спілкування, адже саме у сфері спілкування дитина відчуває себе рівноправним суб’єктом процесу. Під впливом змін, що відбуваються в житті дитини (діяльності, спілкуванні, стосунках з дорослими та ровесниками), формується Я - концепція молодшого школяра.

Зробивши структурно-функціональний аналіз Я - концепції молодшого школяра та провівши експериментальне дослідження особливостей самооцінки учнів молодшого шкільного віку міської та сільської шкіл, ми сформулювали такий висновок: самооцінка молодшого школяра характеризується особливостями:

Концептуальний образ самого себе, в якому переважають комунікативні якості учня як об’єкта спілкування. Припускалося, що в концептуальному образі переважають особистісні якості учня як об’єкта навчання, але гіпотеза в цій частині не підтвердилася. Як показують експериментальні дані, найбільш значущими для молодшого шкільного віку є дві групи якостей: навчальні та моральні. Загальною особливістю конструювання ідеального образу учня виступає переважання в ньому другої групи якостей, що дозволяє зробити висновок про перевагу локалізації суб’єктивності дітей молодшого шкільного віку у сфері спілкування.

Висока самооцінка, недостатня міра її критичності, висока міра задоволеності собою. В результаті проведеного експериментального дослідження виявлено, що 21% піддослідних мають високий рівень самооцінки, 73% - середній, 6% - низький рівень. Часткова висота самооцінки залежить від рівня самокритичності. Як показують експериментальні дані, 35% опитаних учнів молодшого шкільного віку мають низький рівень самокритичності, а відповідно і тенденцію до завищення самооцінки.

Значна залежність самооцінки в молодшому шкільному віці від педагогічних оцінок, показників навчальної успішності та соціометричного статусу учня. Дослідження кількісно-якісних залежностей між самооцінкою та особливостями соціальної ситуації учнів початкових класів показало, що визначальним фактором тут є навчальна успішність та оцінка вчителя (коефіцієнт кореляції між самооцінкою та навчальною успішністю). Але на кінець початкової школи самооцінка учня зазнає визначального впливу з боку інших чинників, що загалом відповідає віковим законам: поступовій автономізації Я дитини від Я дорослого, прогресуючій з віком стабілізації ціннісних орієнтацій і здатності до самотворення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Акудинова Н.Э. Об особенностях оценки и самооценки учащихся 1-4кл. // Вопр.пс.- 1968, №3-5.

2. Бэрнс Р. Развитие Я - концепции и воспитание: Пер.с англ.- М.,1986.- с.424.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

завантажити реферат завантажити реферат

Подібні реферати з розділу "Психологія"

Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com