У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Психологічна характеристика видів спорту

Психологічна характеристика видів спорту

ПЛАН

1 Загальна характеристика окремих видів спорту

2 Проблема психологічної характеристики виду спорту

3 Мотиваційна специфіка видів спорту

4 Цільова специфіка видів спорту

5 Умови спорту і їх психологічне значення

6 Психоспортограма

1 Загальна характеристика окремих видів спорту

Дати психологічну характеристику видів спорту - це означає з'ясувати основні психологічні вимоги до кожного виду спорту і розкрити вплив занять обраним видом на розвиток психіки спортсмена.

Для цього потрібно провести узагальнені психологічні характеристики всіх видів спорту. Їх слід звести до таких напрямків:

1. Кожен вид спорту має свої об'єктивні умови рухової діяльності. Вони визначають характер пізнавальної діяльності спортсмена, його емоційну збудливість і вольову активність.

2. Усі види спорту мають великий виховний потенціал, що є визначальним у формуванні позитивних якостей особистості спортсмена, його спортивних інтересів, нахилів, темпераменту тощо.

3. Досягнення високих спортивних показників у кожному виді спорту пов'язане з граничною емоційною та фізичною напругою, що найчастіше відбувається в екстремальних умовах спортивних змагань.

4. Регулярні заняття будь-яким видом спорту передбачають досягнення високої спортивної майстерності, основою якої є підвищена активність проявів психіки при певному рівні її досконалості.

5. Кожен вид спорту містить систему логічно підібраних перешкод різного ступеня важкості, що і є основним його змістом. Переборення цих перешкод потребує мобілізації вольових зусиль з використанням прийомів їх стимулювання.

6. Основою кожного виду спорту є боротьба за гранично високі спортивні показники. Ця боротьба передбачає формування певних соціально-психологічних взаємовідносин між членами спортивного колективу.

Поряд із загальними напрямами у психологічній характеристиці видів спорту можна виділити особливі, які притаманні окремим видам спорту. У гімнастиці - це засвоєння заздалегідь складених обов'язкових і довільних комбінацій вільних вправ і вправ на гімнастичних приладах; у легкій атлетиці - оволодіння найбільш раціональною технікою рухів для досягнення гранично високих показників у ходьбі, бігу, стрибках, метанні; у важкій атлетиці - оволодіння технікою рухів при підійманні приладу гранично великої ваги тощо.

2 Проблема психологічної характеристики виду спорту

Рано чи пізно перед тренерами та спортсменами постає проблема визначення психологічних умов, які пов'язані з вдосконаленням підготовки в певному виді спорту, змагальній вправі (спортивній дисципліні, виді змагань) або спортивному амплуа.

У "Тлумачному словнику спортивних термінів" під видом спорту розуміється конкретний відносно самостійний вид змагань, який історично сформувався у ході розвитку спорту. Усіма питаннями проведення змагань з конкретного виду спорту, як правило, керують федерації, комітети міжнародного та національного рівня. За видами спорту розроблено національні та міжнародні правила змагань. Вид спорту може включати один (наприклад, хокей з шайбою), або декілька (наприклад, легка атлетика) видів змагань, змагальних вправ, спортивних дисциплін. Іноді змагання з різних видів спорту об'єднуються для проведення олімпіад, спартакіад, фестивалів. Розрізняють олімпійські, професійно-прикладні, зимові, літні, водні, військово-прикладні, національні, циклічні, швидкісно-силові, складнокоординаційні види спорту.

Змагальна вправа (спортивна дисципліна, вид змагань) це різновид певного виду спорту, який розглядається як самостійний вид програми змагань з даного виду спорту. За перемогу в змагальних вправах присвоюються звання чемпіонів, у змагальних вправах розігруються медалі та призи, як індивідуальні, так і командні.

Для деяких небагатьох видів спорту цей термін не використовується, оскільки вони не мають окремих спортивних дисциплін; проте і в них розігруються звання та медалі в різних вікових або статевих групах. Сюди ж слід зарахувати варіанти проведення змагань у закритому приміщенні або на відкритому повітрі, вдень або вночі, які також збільшують ряди змагальних вправ, що враховують рекорди та чемпіонські звання.

У випадку збігу понять вид спорту і змагальна вправа ми будемо використовувати їх як синоніми; в інших випадках відмінність в їх використанні пов'язана зі сказаним вище.

Термін спортивне амплуа відображає специфіку функцій окремих спортсменів у командних видах спорту (воротарі, нападники, захисники, пілоти, штурмани; ті, що розводять; ті, що блокують; центрові, загребні, рульові). Спеціалізація в різних видах спорту буває іноді досить значною. Наприклад, у матчі з реґбі деяким гравцям за всю гру не вдається потримати м'яч в руках, а рульовому академічної вісімки під час гонки не доводиться прикладати зусилля до весла.

Проблема психологічної специфіки виду спорту, змагальної вправи, спортивного амплуа стає все більш актуальною, оскільки резерви людської психіки - одна з надій на подальше підвищення спортивних досягнень і зниження тривалості термінів підготовки висококваліфікованих атлетів.

Теорія і практика психологічного забезпечення спортивної діяльності, при прогнозі її успішності з різним ступенем результативності, використовує перспективні моделі розвитку психіки, профілі елітарних вибірок, валідні психологічні тести.

Валідність - це один з важливих критеріїв придатності тесту для дослідницьких цілей, характеризує відповідність між вираженням певної властивості психіки і конкретним методом його вимірювання.

Є приклади використання комплексних і системних передумов психологічного забезпечення, які реалізують більше чи менше число системних ознак, а отже, і більше або менше врахування задіяних в конкретному виді змагань (і при підготовці до нього) різних психічних факторів.

Досі немає загальноприйнятої психологічної класифікації видів спорту, не кажучи вже про специфіку змагальних вправ або спортивних амплуа. Вітчизняні і зарубіжні класифікації, як правило, не охоплюють і половини видів спорту, що є тепер, а до змагальних вправ та амплуа взагалі справа не доходить.

У спортивній психології ще не сформовано однозначного підходу до вирішення проблеми психологічної характеристики (класифікації) видів спорту. Серед підходів, які використовуються тепер, можна виділити два основних: емпіричний (спирається на порівняльне вивчення особливостей психіки спортсменів та осіб, які не займаються спортом, спортсменів різного рівня підготовки одного виду спорту та осіб з аналогічними трудовими професійними навичками, але обмежених чітко вираженої змагальності) і теоретичний, який будується на врахуванні специфіки вимог різних видів спорту до психіки осіб, які займаються цими видами.

Емпіричний підхід широко прийнятий в американській та західноєвропейській психології спорту: не відмовляються від нього і наші спеціалісти. Він передбачає виділення (фіксацію) найбільш стійких характеристик особистості. Які характерні представникам того чи іншого виду спорту. До числа таких характеристик як правило, відносять мотивацію, активацію, агресію, тривожність, товариськість, емоційну виразність і стійкість, інтелект, антиципацію, рівень домагань.

Антиципація - здатність передбачення, угадування наперед подальшого розвитку подій, явищ, результатів дій. Ця здатність може бути основою інтуїтивних рішень завдань або реакцій на якусь подію до її настання.

Певний профіль особистості, який побудовано на таких характеристиках, повинен, на думку дослідників, відрізнятись від профілю неспецифічної вибірки, а самі характеристики повинні мати тенденцію до розвитку в міру занять даним видом спорту.

Спеціалістам також добре відомі факти психічних відмінностей між представниками різних видів спорту або різних амплуа в одному і тому ж виді спорту, які трапляються значно частіше, ніж відмінності між спортсменами конкретного виду спорту та особами, які не займаються спортом. До того ж вибірки висококваліфікованих спортсменів невеликі, що знижує цінність їх зіставлення з багаточисленними неспецифічними вибірками.

[1] 2 3 4 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com