У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Психологічні особливості активізації діяльності учнів на уроці фізичної культури

Сторінка 2

Люди з рухливістю нервових процесів, з сильною нервовою системою схильні до різноманітної діяльності, яка вимагає прийняття швидких та неочікуваних рішень, готові йти на ризик. Люди з протилежними типологічними особливостями - інертністю нервових процесів та слабкою нервовою системою - погано переносять велику психічну напругу, тому надають перевагу спокійній, помірній, навіть монотонній діяльності. Звідси у школярів може проявлятись різний інтерес до гімнастики, баскетболу, плавання, лижів та інших розділів навчальної програми. Залежно від матеріалу програми, який вивчається, активність учнів може бути або більшою, або меншою.

4 Способи підвищення навчальної активності школярів на уроках фізичної культури

Існує багато шляхів та способів підвищення активності учнів: правильне формулювання завдань на уроці, емоційне проведення уроку, створення позитивного соціально-психологічного клімату на уроці, усунення непотрібних пауз, дотримання дидактичних принципів тощо.

Емоційний фон є важливим чинником уроку. Він може змінюватись під час уроку залежно від самопочуття учнів, їх інтересу до фізичних вправ, оцінки їх діяльності. Урок фізичної культури стає радісним для школярів, коли вони рухаються, а не сидять, не мерзнуть на лавках, коли вони бачать посмішку вчителя, його жарт, коли бачать результати своєї праці. На емоційність уроку мають вплив: обстановка уроку та поведінка вчителя, використання ігрового та змагального методів, різноманітність засобів та методів які використовує вчитель на уроці, музичний супровід.

Найбільш типовими помилками при формулюванні завдань є: 1) учитель перераховує вправи, які будуть виконувати учні на уроці, замість того, щоб сформулювати завдання, яке потрібно виконати; 2) завдання, яке ставить учитель перед учнями має значення для нього, а не для них. (наприклад, учитель каже школярам: "Сьогодні у нас вдосконалення ведення м'яча" або: "Сьогодні у нас відпрацювання залікових вправ"); 3) учитель ставить неконкретне завдання: навчитись метати (таке завдання учні погано розуміють, що призводить до формування неконкретної уяви про вправу); 4) учитель ставить непривабливі для учнів завдання; 5) завдання, поставлені вчителем, є недосяжними в межах одного-двох уроків. В цьому випадку в учня формується враження, що зусилля, які він затратив є марними. Тому він або знизить свою активність, або спрямує її на виконання тих вправ, які йому більше подобаються, краще вдаються, від виконання яких він одержує задоволення. Головною ціллю уроку для такого учня стає не одержання знань, формування умінь, розвиток якостей, а одержання задоволення від виконаної ним рухової активності.

Оптимальне завантаження учнів на уроці забезпечується: усуненням зайвих пауз, здійсненням постійного контролю за учнями, максимальним включенням у навчальну діяльність усіх без винятку учнів (навіть і звільнених).

Активність учнів на уроці фізичної культури також визначається дотриманням учителем дидактичних принципів, зокрема: принципу оптимальної складності завдань, принципу прогресування складності навчальних завдань (від простого до складного, від легкого - до важкого), принципу свідомості, принципу зв'язку навчання з життям і практикою, принципу підкріплення, принципу диференційованого підходу до учнів, включаючи і принцип індивідуалізації.

Література

1. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. - К.: Вища школа, 1985.

2. Данилина Л.Н., Плахтиенко В.А. Проблемы психической надежности в спорте. - М.: ГЦОЛИФК, 1980.

3. Джамгаров Т.Т. Психологическая систематика видов спорта и соревновательных упражнений / В сб. Психология и современный спорт. - М.: ФиС, 1982.

4. Джамгаров Т.Т., Пуни А.Ц. Психология физического воспитания и спорта. - М.: ФиС, 1979.

5. Дойзер Э. Здоровье спортсмена. - М.: ФиС, 1980.

6. Допинговый монстр. - Р.Д. Сейфулла, И.А Анкундинова. - М., 1996.

7. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. - М.: Просвещение,1987.

8. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. - М.: ФиС, 1984.

9. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте. - М.: ФиС, 1978.

10. Марищук В.Л. и др. Методики психодиагностики в спорте. - М.: Просвещение, 1990.

11. Мартенс Р. Социальная психология и спорт. - М.: ФиС, 1979.

12. Мельников В.М. Психология.Учебник для ИФК. - М.: ФиС, 1987.

13. Найдиффер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. - М.: ФиС, 1979.

14. Некрасов В.П., Худадов Н.А. и др. Психорегуляция в подготовке спортсменов. - М.: ФиС, 1985.

15. Озеров В.П. Психомоторное развитие спортсменов. - Кишинев: Штиинца, 1983.

16. Онищенко І.М. Психологія фізичного виховання і спорту. К.: Вища школа, 1975.

17. О. Сильвия. Избранные лекции по психологии спорта. - Тарту, 1973.

18. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. - М.: ФиС, 1984.

19. Попов А.Л. Спортивная психология. - М.: Московский психолого-социальный институт. Флинта, 1998.

20. Психология и современный спорт /Сб. научных работ психологов спорта. - М.: ФиС, 1973.

21. Психология спорта высших достижений. Под ред. А.В. Родионова. - М.: ФиС, 1979.

22. Пуни А.Ц. Очерки психологии спорта, - М.: ФиС, 1959.

23. Пуни А.Ц. Психология. - М.: ФиС, 1974.

24. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. - М.: ФиС, 1973.

25. Родионов А.В. Психофизическая тренировка. - М.: ТОО "Дар", 1995.

26. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1958.

27. Рудик П.А. Психология. - М.: ФиС, 1974.

28. Семиченко В.А. Психология общения. - К.: "Магистр-S", 1997.

29. Синайский М.М., Попов А.Л. Систематика соревновательных действий спортсменов по критериям результатов. - М.: Теория и практика ФК, № 2, 1996

30. Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье. М.: ФиС , 1976.

31. Справочник по психиатрии. //Под ред. А.В. Снежевского. - М.: Медицина, 1985.

32. Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. - М.: Просвещение, 1987.

33. Станкин М.И. Этика спортивного педагога. - М.: Знание, 1983.

34. Сурков Е.Н. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях // Словарь-справочник /. - СПб.: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996.

35. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. - Основы психологии спорта и физической культуры. К.: Олимпийская литература, 1998.

36. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М.: Просвещение, 1991.

37. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: ФиС, 1980.

38. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг игры и упражнения. - М.: ФиС, 1988.

39. Шапошникова В.И. Индивидуализация и прогноз в спорте. - М.: ФиС, 1984 (Наука - спорту).

40. Швальбе Б. Швальбе Х. Личность, карьера, успех. - М.: Прогресс-интер, 1993.

Назва реферату: Психологічні особливості активізації діяльності учнів на уроці фізичної культури
Розділ: Психологія
Опубліковано: 2008-02-17 19:38:21
Прочитано: 5107 раз

1 [2]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com