У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Над¬сянський регіональний ландшафтний парк

Сторінка 3

У селі добре збереглася традиційна дерев'яна бойківська забудова та пилорами, залишки насипу для вузькоколійки, є багато придорожніх капличок та хрестів. Між Шан-дровцем і Верхньою Яблунькою проходить Головний Європейський вододіл.

Верхня Яблунька

Село Верхня Яблунька (Яблінка Вижня, Яблінка Дубова) було засноване над при­токою Стрия р. Яблунька у 1559 р. на під­ставі привілею короля Зигмунта Августа, наданого братам Михальовичам - солтисам із с. Прислуп. З 1796 р. тут була невелика німецька колонія. Перша дерев'яна церква у В.Яблуньці була споруджена у 1568 р., поблизу неї, у 1788 р., було зведено новий храм бойківського типу - церкву Собору Пр.Борогодиці (пам'ятка архітектури), яка збереглася до сьогодення. У церкві є бага­то ікон та літургійних книгXVII-XVIII ст.

На піддашші храму знаходяться ікони, які походять із неіснуючих на даний час сіл -Тернави Вижньої, Тернави Нижньої та інших. На захід від церкви розташована дерев'яна триярусна дзвіниця, споруджена у 1797 р., в якій зберігаються старі ікони Риботиць-кої школи XVI-XVIII ст. На церковній тери­торії є кілька старих надгробних хрестів,

а також могили російських і австро-угорських воїнів часів 1-ї світової війни. Тут збереглися традиційні дерев'яні бойківсь­кі забудови й загорожі, пилорами, мости, є багато придорожніх капличок і хрестів. У В.Яблунці в 2000 р. споруджено право­славну церкву. Між селами В.Яблунька і Шандровець проходить Головний Євро­пейський вододіл.

Нижня Яблунька

Село Нижня Яблунька (Яблінка Нижня, Яб­лінка Чернецька) було засноване над при­токою Стрия р. Яблунька у 1522 р. на під­ставі привілею краківського воєводи Петра Кміта, наданому Грічу Валашчіну Тарнавсь-кому. Тут була невелика німецька колонія. До 1565 р. в Н.Яблуньці була споруджена перша дерев'яна церква, яка у 1803 опини­лася в аварійному стані, що не піддавався жодному ремонту. Протягом 1820-1830 рр було зведено нову муровану церкву Пре­ображення Господнього (пам'ятка архітек­тури), яка збереглася до сьогодення. Добре зберігся бічний вівтар "Вознесення Господ­нього" зі старої церкви, датований 1786 р. На церковній території знаходиться цвин­тар. У селі, поблизу із залізничною стан­цією, в 1911 р була споруджена дерев'яна римсько-католицька; каплиця (знищена в 1975 р.). Перед 1-Ю світовою війною через Н.Яблуньку проходила унікальна підвіс­на дорога для транспортування деревини з Борині. До цього часу тут збереглися фрагменти несучої конструкції цієї дороги.

Нижній Турів

Село Нижній Турів (Турочка Матенчина, Турочки Нижні) було засноване над при­токами р.Яблунька - р.Писана та потоками Ясен і Рощен у 1556 р. на підставі при­вілею королеви Ізабелли, наданого солти­сам Павлу Івашковичу і Теодору Ячковичу. Це доручення у 1567 р. було підтвердже­не грамотою короля Сигізмунда Августа. Дерев'яна церква латинізованого типу в Н. Турові була споруджена у 1792 р. на місці старої церкви (1556 р.). Ця церква була розібрана у 1913 р. (до цього часу зберегли­ся сліди старих фундаментів) і поблизу неї, у 1914 р., було побудовано церкву Успен-

ня Пр.Богородиці в неоукр'аїнському стилі. У ній зберігаються ікона XVIII ст. зі старої церкви та Євангеліє львівського друку XVII ст. із церкви Св.Дмитра у Соколиках. Побли-зуцеркви розташована триярусна дерев'яна дзвіниця 1914 р., на прицерковній території є кілька старих надгробних хрестів* У селі збереглися традиційна дерев'яна бойківсь­ка забудова й загорожі, старі мости, є бага­то придорожніх капличок і хрестів.

Верхній Турів

Село Верхній Турів (Турочки Вижні, Туроч-ка Ступосянська, Турочка Регаліє) було засноване над притокою р.Яблінька - пото­ком Сколабан у 1556 р. на підставі привілею королеви Ізабелли. Перша дерев'яна церк­ва у В.Турові була споруджена на початку XVIII ст., поблизу неї, на місці двірської каплиці, у 1890 р. було збудовано церкву Св.Пантелеймона латинізованого типу. В ній збереглися літургійні книги XVIII ст. та іконостас початку XX ст. На захід від цер­кви стоїть дерев'яна двоярусна дзвіниця,

збудована одночасно із церквою, біля якої знаходиться цвинтар. У селі практично всі будинки побудовані з дерева, збереглася традиційна дерев'яна бойківська забудова й загорожі з початку XX ст., старі мости, є багато придорожніх капличок і хрестів.

Сянки

Село Сянки (Сянське) було засноване до1580 р. краківським воєводою Петром Кмітом над витоками р. Сян. Протягом XVII-XIX ст. у Сянках були збудовані три дерев'яні церкви бойківського типу, дві з яких (1645 і 1703 рр.) були продані на Закарпаття у села Кострино та Сіль, де збереглися до сьогодення. Через село вже у 70-х роках XIX ст. проходила залізнична колія, яка з'єднала Ужгород із Перемишлем та Львовом, а у 1904 р. тут було побудова­но залізничну станцію. Перед II світовою

війною у селі було 10 будинків відпочинку, 6 пансіонатів та 3 туристичних притулки, у яких можна було розмістити майже дві тисячі відпочиваючих, тут також були театр, бібліотека, тенісні корти, лижний трамплін, санна траса і метеорологічна станція. Цер­кви Св.Стефана (1831 р.), Св. пр.Іллі (1908 р.) та католицький костел були зруйновані після II світової війни, а мурована двірська каплиця - висаджена у повітря в 1970 р. Частину Сянок називають „Ропою" (тут ко­лись добували сіль). У 90-х роках XX ст. у Сянках було споруджено дві церкви -греко-католицьку Св.Юрія (1993 р.) та православну Вознесіння Господнього (1996 р.). У церкві Св. Юрія встановлено світильник-павук зі старої церкви Св. пр. Іллі та дзвін із церкви у Беньовій. Біля села знаходиться військовий цвинтар і кілька могил часів 1-ї світової війни, тут збереглися традиційна дерев'яна бойківська забудова й загорожі, пилорами, старі мости, є багато придорожніх капличок і хрестів.

Ужоцький перевал

Ужоцький перевал (852 м н.р.м.) локалізо­ваний на Європейському Вододільному хребті, поблизу кордону між Ужанським НПП та РЛП „Надсянський", а також межі між українською та польською частинами МРБ „Східні Карпати". Поблизу Ужоцького перевалу знаходяться витоки Сяну. Через перевал у 70-х роках XIX ст. було побудова­но залізничну колію, яка з'єднала Ужгород із Перемишлем та Львовом. На перевалі споруджено пам'ятник січовим стрільцям, є цвинтар та пам'ятник російським та австро-угорським воїнам, які загинули у І світовій війні. В урочищі "Бучок" Боринського ДЛГ збереглася лінія окопів з тих часів. З пере­валу добре видно окремі вершини Західних Бещадів - Кінчик Буковський (1251 м н.р.м.) та Галіч (1333 м н.р.м.), які розташовані на території Бещадського Парку Народового у польській частини МРБ "Східні Карпати".

Діяльність РЛПН

Метою створення РЛПН було забезпечення екологічного балансу верхів'я ріки Сян, яке знаходиться в межах України та Польщі, шляхом встановлення межі міжнародного резервату біосфери по природному вододі­лу Сяну. Це призвело до покращання при­родної репрезентативності цієї території за рахунок додаткових площ у межах північ­ного макросхилу Бескидів. Пріоритетними завданнями адміністрації РЛПН, яка зна­ходиться у Борині, є обґрунтування таких форм ведення лісового і аграрного госпо­дарства, які б забезпечували збереження біотичного різноманіття, сталий розвиток цієї території і, водночас, сприяли раціо­нальному використанню ландшафтів парку через рекреацію і туризм. Цей "молодий" парк потребує проведення інвентаризації флори і фауни з метою встановлення меж поширення видів і оселищ, які охороня­ються в Україні та в Європейському Союзі. Тут потрібно визначити межі лісових ре­зерватів та пам'яток природи, вивчити істо­ричну й етнокультурну спадщину та, разом із органами місцевого самоврядування і мешканцями, встановити оптимальні шля­хи збереження цієї унікальної території. Власне такий підхід створить підвалини і для економічного розвитку на території Парку шляхом запровадження стратегії ста­лого розвитку через підтримку традиційних способів землекористування, виробництво локальних продуктів, рекреацію та туризм (пішохідні, велосипедні і кінні маршрути).

1 2 [3] 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com