У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аутогенне тренування (метод Шульца), методика «вибір кольору» (М. Люшер)

Аутогенне тренування (метод Шульца), методика «вибір кольору» (М. Люшер)

АУТОГЕННЕ ТРЕНУВАННЯ (МЕТОД ШУЛЬЦА)

Запропонована Шульцем методика аутогенного тренування, на відміну від її численних модифікацій, вважається класичною. Вона складається з двох технік: АТ-1 та АТ-2.

Техніка АТ-1: Необхідно засвоїти шість вправ, на відпрацювання кожної відводиться 10—15 днів. Перед навчанням клієнтів ознайом­люють з методом. Під час бесіди наголошується, що повторювати подумки формули самонавіювання слід спокійно, без зайвої концентрації уваги та емоційного напруження. Фактично людина виробляє в себе усталену звичку реагування на ключове слово. Тому результатом за­своєння техніки є не вміння викликати у себе певні відчуття, а «вми­кання» бажаних відчуттів за допомогою словесного ключа. Корисно від самого початку ознайомити людину з планом тренувань.

Сеанси самонавіювання проводять 3—4 рази на день. Перші три місяці тривалість кожного сеансу не перевищує 1—3 хвилин, потім час трохи збільшується (АТ-2), але не перевищує півгодини. Бажано раз на тиждень проводити групові заняття для корекції процесу за­своєння методу.

Сеанси проводять, лежачи або сидячи в позі «кучера» (голова схи­ляється вперед, кисті та передпліччя на колінах, ноги зручно розставлені).

Вправа 1. Викликання почуття важкості. Подумки повторюють: «Я цілком спокійний» (1 раз); «Моя права (ліва) рука важка» (6 разів); «Я спокійний» (1 раз). Після кількох днів тренування відчуття важ­кості в руці стає чітким. Потім так само відчуття важкості викликають в обох руках, в обох ногах, в усьому тілі. Кожне тренування має почи­натися й закінчуватися формулою «Я спокійний».

Вправа 2. Викликання відчуття тепла. «Я спокійний» (1 раз); «Тіло важке» (1 раз), «Моя права (ліва) рука тепла» (6 разів). Надалі навію­ють тепло на іншу руку, ноги, все тіло. Переходять до формули: «Обидві руки теплі . обидві ноги теплі . все тіло тепле». Згодом вправу 1 і 2 об'єднають однією формулою: «Руки та ноги важкі й теплі». Вправа вважається засвоєною тоді, коли відчуття тепла й важкості виникає в тілі автоматично у відповідь на слова.

Вправа 3. Регуляція ритму серцевої діяльності. Вправа починаєть­ся з формули «Я спокійний». Потім послідовно викликають відчуття важкості й тепла в тілі. Клієнт кладе праву руку на ділянку, де серце, й подумки повторює 5—6 разів: «Моє серце б'ється спокійно, потуж­но та ритмічно». Вправа вважається засвоєною, якщо вдається впли­вати на силу й ритм серцевої діяльності.

Вправа 4. Регуляція дихання. Формула включає всі попередні на­віювання: «Я спокійний . Мої руки важкі й теплі . Моє серце б'ється сильно, спокійно й ритмічно . Я дихаю спокійно, глибоко й рівномір­но». Останню фразу повторюють 5—6 разів. Згодом формула скоро­чується: «Я дихаю спокійно».

Вправа 5. Вплив на органи черевної порожнини. Послідовно активі­зуються такі самі відчуття, як у вправах 1—4, а потім подумки 5—6 разів повторюють: «Сонячне сплетіння тепле . воно випромінює тепло».

Вправа 6. Відчуття прохолоди на чолі. Аналогічна до вправ 1—5 і формула: «Моє чоло прохолодне».

Під час засвоєння вправ формули можуть скорочуватися: «Спокій­ний . Важкість . Тепло . Серце і дихання спокійні . Сонячне сплеті­ння тепле . Чоло прохолодне».

МЕТОДИКА «ВИБІР КОЛЬОРУ» (М. Люшер)

Методика подана за: Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л. Р. Методики психодиагностики в спорте. — М. — 1984.

Добре відомо, що вплив кольору може викликати в людини як фізіо­логічний, так і психологічний ефект. Це обставина давно уже врахо­вується в мистецтві, естетиці, гігієні виробництва. Оскільки емоційне ставлення до кольору може чи характеризуватися перевагою йоги (вибором), чи байдужністю, чи відмовою від нього (негативною оцін­кою), та воно враховується й у психодіагностиці.

Закордонні психологи застосовують іноді тест Люшера з метою профорієнтації при підборі кадрів, комплектування виробничих колек­тивів, у етнічних, при рекомендаціях з вибору шлюбних партнерів. Значення кольорів у їхній психологічній інтерпретації визначалися у ході різнобічного обстеження численного контингенту різних випро­буваних.

Характеристика кольорів (за Люшером) містить у собі 4 основних і 4 додаткових кольорів.

Основні кольори:

1) синій - символізує спокій, задоволеність;

2) синьо-зелений - почуття впевненості, наполегливість, іноді упертість;

3) оранжево-червоний - символізує силу вольового зусилля, агресивність, наступальні тенденції, порушення;

4) ясно-жовтий - активність, прагнення до спілкування, експансивність, веселість.

При відсутності конфлікту в оптимальному стані основні кольори повинні займати переважно перші п'ять позицій.

Додаткові кольори:

5) фіолетовий;

6) коричневий;

7) чорний;

8) нульовий (0).

Символізують негативні тенденції: тривожність, стрес, страх. Зна­чення цих кольорів (як і основних) найбільшою мірою визначається їхнім взаємним розташуванням, розподілом за позиціями, що буде показано нижче.

інструкція

(для психолога)

Переміщайте кольорові картки і покладіть колірною поверхнею до­верху. Попросіть випробуваного вибрати з восьми кольорів той, котрий йому більше всього подобається. При цьому потрібно пояснити, що він повинний вибрати в одязі колір як такий, не намагаючись співвідне­сти його з улюбленим кольором в одязі, кольором очей і т.п. Випробу­ваний повинен виділити найбільш приємний колір з восьми. Картку з обраним кольором варто відкласти убік, перевернувши кольоровою стороною донизу. Попросіть вибрати із семи кольорів, що залишилися, найбільш приємний. Обрану картку варто покласти кольоровим боком донизу праворуч від першої. Повторіть процедуру. Перепишіть номера карток у розкладеному порядку.

Через 2-3 хв. знову покладете картки кольоровим боком догори і проробіть те ж саме. При цьому поясніть, що випробуваний не повинно згадувати порядок розкладки у першому виборі і свідомо змінюва­ти попередній порядок. Він повинний вибирати колір, начебто вперше.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

Перший вибір характеризує бажаний стан, другий - дійсне. У залеж­ності від мети дослідження, можна інтерпретувати результати відповід­ного тестування.

У результаті тестування одержуємо вісьмох позицій:

— перша і друга - явна перевага (позначаються + +);

— третя і четверта - перевага (позначаються х х);

— п'ята і шоста - байдужність до кольору (позначаються -і-і);

— Сьома і восьма - антипатія до кольору (позначаються -і).

На підставі аналізу більш 36000 результатів досліджень, М.Люшер дав зразкову характеристику обраних позицій:

— 1-а позиція відбиває засоби досягнення мети (наприклад, вибір синього кольору говорить про намір діяти спокійно, без зайвої напруги);

— 2-а позиція показує мету, до якої прагне випробуваний;

— 3-а і 4-а позиції характеризують перевагу кольору і відбивають відчуття випробуваним щирої ситуації, у якій він знаходиться, чи ж образ дій, що йому підказує ситуація;

— 5-а і 6-а позиції характеризують байдужність до кольору, нейтральне до нього ставлення. Вони як би свідчать, що випробуваний не зв'язує свій стан, настрій, мотиви з даними кольорами. Однак у визначеній ситуації ця позиція може містити резервне трактування кольору, наприклад, синій колір (колір спокою) відкладається тимчасово як невідповідний у даній ситуації;

— 7-а і 8-а позиції характеризують негативне ставлення до кольору, прагнення придушити яку-небудь потребу, мотив, настрій, відбивані даним кольором.

Запис обраних кольорів здійснюється переліком номерів у порядку переваги з указівкою позицій. Наприклад, при виборі червоного, жов-

того, синього, сірого, зеленого, фіолетового, коричневого і чорного кольорів записується:

+ + х х - - - -

3 4 1 0 2 5 6 7

Зони (++; XX;---------) утворять 4 функціональні групи.

Як відзначалося, одним із прийомів трактування результатів вибору є оцінка положення основних кольорів. Коли, наприклад, номер 1 і 2 (синій і жовтий) знаходяться поруч (утворюють функціональну групу), підкреслюється їхня загальна риса - суб'єктивна спрямованість «усере­дину». Спільне положення кольорів номер 2 і 3 (зеленого і червоного) вказує на автономність, самостійність у прийнятті рішень, ініціатив­ність. Сполучення кольорів номер 3 і 4 (червоного і жовтого) підкрес­лює спрямованість «ззовні». Сполучення кольорів номер 1 і 4 (синього і жовтого) підсилює представлення залежності випробуваних від сере­довища. При сполученні кольорів номер 1 і 3 (синього і червоного) в одній функціональній групі підкреслюється сприятливий баланс залеж­ності від середовища і суб'єктивної спрямованості (синій колір) і автономності, спрямованості «ззовні» (червоний колір). Сполучення зеленого і жовтого кольорів (номер 2 і 4) розглядається як протистав­лення суб'єктивного прагнення «усередину», автономності, упертості прагненню «ззовні», залежності від середовища.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com